• Bűn, bűntudat, kárhoztatás,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem

    Bűnbocsánat

    A bűnbocsánat kérdése ma az egyik legmegosztóbb téma a kereszténységben. Hogyan lehetséges ilyen nagymértékű egyet nem értés az Istennel való kapcsolatunk legalapvetőbb kérdésével kapcsolatban. Az egyik irányzat szerint a bűnbocsánatnak több feltétele is van: bűnbánat, bűnvallás, a bűnök elhagyása, illetve mások ellenünk elkövetett bűneinek a megbocsátása. A másik irányzat szerint a bűnbocsánat egyetlen és elégséges feltétele a Jézus Krisztus engesztelő áldozatába vetett hit. A gond az, hogy mindegyik álláspont részben vagy egészben védhető a Biblia alapján. Hogyan lehet feloldani az ellentmondást? Az újszövetségben jó néhány igeszakasz foglalkozik a bűnbocsánattal. Lehet találni olyan igehelyet, ahol a bűnbocsánat a másoknak való megbocsátástól függ; olyat is ahol a bűnvalláshoz van kötve; olyat is,…