• "Hiperkegyelem",  Evangélium,  Hitéleti írások,  Törvény és törvénykezés

    Túl a meghasadt kárpiton.1.

                                                             Mt. 27. 51. És íme, a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt. A föld is megrendült, és a sziklák megrepedeztek. Zsid. 10. 19. Mivelhogy azért, testvéreim, bizalmunk van a szentélybe való bemenetelre Jézus vére által azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által, és mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek a szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől, és testük meg van mosva tiszta vízzel. Ragaszkodjunk a reménység hitvallásához tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett. Jézus Krisztus áldozata a kereszten szellemileg új helyzetet teremtett. Az Istent az embertől elválasztó, testi…