• Evangélium,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem

    Győzelem a bűn fölött

    Meggyőződésem, hogy a mai kereszténység legnagyobb problémája távolról sem a bűn, hanem sokkal inkább a helytelen hit – sokszor nem az igébe, hanem babonaságokba vetett hit -, illetve a helytelen gondolkodásmód. Nem értjük, hogy ha valaki hisz, újjászületik, annak milyen következményei vannak. Nem értjük, hogy Jézus hatástalanná tette a bűnt. Többet kellene beszélni a keresztről és elhagyni az okoskodásokat és a babonaságok hirdetését. Vessünk egy pillantást a keresztre! János 19:17-18; 28-30 (Vida)Ő pedig maga vitte a keresztjét. Elérkezett az úgynevezett Koponya-helyre, amelyet héberül Golgothának hívnak, ahol keresztre feszítették és vele másik kettőt, kétfelől, középen pedig Jézust… Miután Jézus tudta, hogy már minden elvégeztetett, azért, hogy beteljesedjék az írás, ezt mondta:…