• Evangélium,  Hitéleti írások,  Törvény és törvénykezés

    Pál apostol és az evangélium.

    Galata-igézet 7. A most következő írás valamivel hosszabb a szokásosnál. Az elejére tettem több és teljesebben is idézett igehelyet, majd néhány mondatos megállapítás következik az újabb igék előtt. A végén igyekszem Pál személyiségéről, felkészítéséről és szolgálatáról megismert bibliai információkat összegezni. Gal. 1. 11. Tudtotokra adom pedig atyámfiai, hogy az az evangélium, melyet én hirdettem, nem ember szerint való;   12  Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által.   13  Mert hallottátok, mint forgolódtam én egykor a zsidóságban, hogy én felette igen háborgattam az Isten anyaszentegyházát, és pusztítottam azt.   14  És felülmúltam a zsidóságban nemzetembeli sok kortársamat, szerfelett rajongván atyai hagyományaimért.   15  De mikor…