• Evangélium,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem,  Törvény és törvénykezés

    Megtartotta-e Pál apostol a törvényt? Pál vs. Jakab pásztorék törvény-felfogása.

    (A Galata-igézetröl 3.rész) Az Apcsel. leírásából megtudtuk, hogy a huszon-egynéhány éves jeruzsálemi gyülekezet nagy létszámú volt, (ami nem jelenti, hogy rendszeresen tartottak is több ezres összejöveteleket) hittek is Krisztusban, mint Üdvözítőben, de ragaszkodtak a törvény cselekedeteihez is. A törvény haragot nemz, a testi természetet energizálja és látjuk is hogy Pál megítélése esetében ez erősebb volt, mint a testvéri szolidaritás vagy önfeláldozás krisztusi elvárása. A felekezeti gőg, elitizmus, kirekesztés sohasem a kegyelem terméke, hanem mindig a szabályoké, elvárásoké. Számomra kicsit ismerős a kép: Egy kevert evangéliumot tanító, az állandó elvárások és teljesítményi követelmények miatt fogyatkozó szabadságban élő, testi gondolatokkal, indulatokkal is küszködő óriás-gyülekezet volt Jeruzsálemben. Bár valószínű, hogy ott a közösségi…

  • Evangélium

    A kegyelem evangéliuma Páltól

    Több igei bizonyíték alapján állíthatjuk, hogy Pál nagyon komolyan vette, hogy az evangélium kizárólag a kegyelem evangéliumaként hirdethető, tanítható, és képviselhető a már hívők és a nem hívők között egyaránt. Más szavakkal: Az újjászületéshez és a kegyelemben való maradáshoz, növekedéshez ugyanazt a csak JK megváltásáról szóló, csak hit által birtokba vehető evangéliumot kell prédikálni. Ha ezt, jó szándékból akár, kiegészítjük, ellensúlyozzuk a törvénnyel, az már nem a JK evangéliuma. Szinte külön kell hangsúlyozni azt, hogy a hívővé válás után is ugyanaz az ev. tart meg, ami hívővé tett, vagyis a hívőknek is az evang. kell hirdetni, minden látást, tanítást az ev. fundamentumán kell felépíteni. 1, Több igehelyen a kegyelem és…