Evangélium

A kegyelem evangéliuma Páltól

Több igei bizonyíték alapján állíthatjuk, hogy Pál nagyon komolyan vette, hogy az evangélium kizárólag a kegyelem evangéliumaként hirdethető, tanítható, és képviselhető a már hívők és a nem hívők között egyaránt. Más szavakkal: Az újjászületéshez és a kegyelemben való maradáshoz, növekedéshez ugyanazt a csak JK megváltásáról szóló, csak hit által birtokba vehető evangéliumot kell prédikálni. Ha ezt, jó szándékból akár, kiegészítjük, ellensúlyozzuk a törvénnyel, az már nem a JK evangéliuma. Szinte külön kell hangsúlyozni azt, hogy a hívővé válás után is ugyanaz az ev. tart meg, ami hívővé tett, vagyis a hívőknek is az evang. kell hirdetni, minden látást, tanítást az ev. fundamentumán kell felépíteni.

1, Több igehelyen a kegyelem és az evangélium szavak felcserélhetőek, ill. azonosíthatóak egymással. Kol 1.5-6, Ap. cs. 20.24., Gal. 1.6.

2, Pál brutálisan törvénykező farizeus volt, aki megdöbbentő változáson esett át útban Damaskuszba. Gal 1.13. Ha ö a mégis kegyelmet hirdette, arra jó oka volt

3, Vállalta a folyamatos üldözést, kirekesztést, gyűlölködést a zsidók, ill. a törvénykező zsidó keresztények részéről az üzenete miatt.

4, „Kevély”, „egoistának” tűnő mondatokat olvasunk az evangéliummal kapcsolatban:

„Az én evangéliumom”: Róm. 2.16., Róm. 16.25, Gal 1.11.

’A mi evagnéliumunk”: Tim. 2. 28., 1 Thess. 1.5, 2 Thess. 2.14 Tudta, hogy valami egyedit nélkülözhetetlent kapott a nemzetek számára és ezt teljességében ő kapta, nem más. ( ld 7. pont)

5, Péter esete:

a. Péter kiáll a hitből való megigazulás, a kegyelem evangéliuma mellett. Apcs 11 17

b. Antiokhiában Péter a félelem miatt korrumpálódik ( bizonyára tekintélyes befolyásos emberek voltak a törvényt védelmező  keresztények, Péternek lehetett veszteni valója): Gal. 2.11-14, mire Pál nyilvánosan konfrontálni mer vele.

c. Ennek hatására is a zsinaton a kegyelem mellett foglal állást Péter: Ap. cs. 15.9.

6, Pál a Gal.1.8-9-ben kétszeres önmagára mondott feltételes átkot használ, ha egyszer úgy jelenne meg a gyüliben, hogy közben félelemből vagy előnyökért megalkudott a törvénykezéssel és már nem a kegyelem evangéliumát hirdetné.

Néhány hónappal, vagy egy két évvel később, a Róm. 9.3-ban erre az átokra utal, hogy magára venné, ha összefésülhető lenne az evangélium és a törvény, és hirdetné is akár ezt a keveréket, mivel így sok zsidó elfogadná Jézus Krisztust. De pont Krisztus miatt nem mixelhet.

Nyilvánvalóan nem lehet keverni.

7, Pálnak az evangéliumot maga a feltámadott Jézus Krisztus hirdette, tanította. Több mint tíz éven át megjelent neki és oktatta őt. Ap. cs. 26.16., Gal. 1.17., Gal.1.11.-12.

A legfontosabb dolgok egyike mit a lelkére kötött biztosan az volt, hogy soha nem alkudhat meg a törvény és a kegyelem elválasztása tekintetében és abban, hogy nincs, nem lehet „kétszintes” evangélium. (Megtérés kegyelemből, hit által, de a keresztény  élet már a kegyelem és törvény keveréke)

A „keverék” hirdetésének oka Pál szerint mindig az embereknek, az általuk képviselt szokásoknak, tradícióknak való engedelmesség az Isten igéje helyett, félelemből, vagy előnyök, hasznok érdekében. Gal.1.10., 1. Thess..2.4.

A galáciai igézet forrása sem közvetlenül a sátán, hanem képzett befolyásos, tekintélyes júdeai hívők személyének, tanításainak Pál személye, tanítása fölé helyezése volt a félelem, vagy hasznok miatti korrumpálódás miatt. Ma sincs másképp sztem.

8, Végül ott van a korinthusiak talánya. Az üdvtörténetben példátlanul magas szellemi színvonalon álló, ugyanakkor példátlanul erkölcstelen gyülekezet.

Az egész keresztény „érdemtan” „arcul köpése” a létezésük maga.

Elhitték, hogy szeretettek, hogy nincs vád ellenük így hitükbe nem keveredett hitetlenség, működött a természetfeletti. Másfél évig a kegyelem evangéliumát, azaz az EVANGÉLIUMOT hirdette, tanította Pál az Úr jósága működött és kimunkálta sokakban a megtérés vágyát így ők maguk „nyomták fel a gyülit az erkölcsi bűnök miatt a távol levő Pálnál ( 1 Kor 1. 11) Ezután szólította fel őket Pál, hogy harmonizálják az életvezetésüket azzal az ajándéközönnel, kegyelemmel, melyben már érdemtelenül dúskáltak…

Szólj hozzá

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük