• repedt_kőszikla
    Evangélium

    A repedt kőszikla a tökéletes kőszikla

    Izrael fiait, miután a szent szerető Isten kihozta Egyiptom földjéről, egészen a Mórija hegyéig az Ábrahámmal kötött szövetség részeként látta a Mindenható. E szövetség alapja feltétel nélküli ígéretek és a kegyelem voltak. Amikor Mózes felment a Sínai hegyre és a hegy lábánál várakozó nép kötelezte magát, hogy „bármit parancsoljon az Isten, mi megtartjuk” – változás történt a szövetségben, Isten bánásmódjában, és a nép Istenhez való viszonyában is. 2 Móz. 19. 8  És az egész nép egy akarattal felele és monda: Valamit rendelt az Úr, mind megtesszük. És megvivé Mózes az Úrnak a nép beszédét.  Fent a hegyen szóltak, íródtak és jöttek be világunkba a parancsolatok. Talán pont akkor, amikor Isten…