• "Hiperkegyelem",  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem,  Szentség, megszentelődés

  Mit tehetünk a szentebb életmódért? 1.

                      Legutóbb a hívő farizeizmusról volt szó, amely minden nemzedékben meg akarja ölni Jézust azokban az emberekben, akiken keresztül Isten Fia friss, új módon szólítja meg az ő népét és a világot. Most nem a pozíciónk miatti elválasztottságunkkal, kegyelemből ajándékba kapott szent voltunkkal, hanem az életmód, életvezetés tisztulásának, megszentelődésének módjával foglalkozom. A protestáns kereszténység elméletben világosan látja, hogy igazzá válni az Isten előtt cselekedetek által nem tudunk. Nem bennünk van az az erő, képesség, amely igazzá tesz. A gyakorlatban azért gyakran próbálgatja a lehetetlent: Igazzá válni Isten előtt szabályok. törvények, erkölcsi elvek betartása által. Az életvezetés, az életmód, a mindennapi viselkedés megszentelődése, tisztulása azonban ennél is síkosabb pálya. Az Újszövetség…

 • Hitéleti írások,  Szentség, megszentelődés

  Szentség és megszentelődés 1

  2. Kor 7. 1.  Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket. A fenti igéből első ránézésre úgy tűnik, hogy a megszentelődés a hívőknek olyan feladata, ami az ő felelősségük, és saját erejükből kell véghez vinniük. Az ehhez hasonló igékből jött létre az a látás a karizmatikus egyházban, hogy a főleg erkölcsi tartalmú, életmódbeli szentség, tisztaság, hibátlanság elérése az üdvösség feltétele. A hitre jutás utáni második lépcsőnek látják a gyakorlatban. Az első, hogy az örök életet megkapjuk kegyelemből, hit által, majd a megkapott örök életet, az erkölcsi megtisztulásunk által, nekünk kell megtartani, vagy visszaszerezni, ha elbuktunk. Ez…

 • Hitéleti írások,  Különleges műfaj,  Szentség, megszentelődés

  Apa levele arról, hogy törekedjünk tisztaságra.

  A kegyelem-mozgalomnak nevezett megújulás nem új igazságok felfedezése, nem új teológiai felismerés. Ami történik, az az Istenről, evangéliumról, kegyelemről és az emberről való látás- és gondolkodásmód tisztulása. Lehet, és kell is igék értelmezéseiről vitatkozni, a bibliai szövegeket alaposan vizsgálni. Ám ha ezek alapján igazoljuk is, amit a kegyelem mozgalom állít, attól még nem lesz a szívekben benne az egésznek a lényege, ami az új látásmód a régi Isten, régen kijelentett kegyelméről. Ha pedig megcáfolják az igék értelmezését, amelyeket a kegyelem-tanítók hangsúlyoznak, attól még ezt az új látásmódot Istenről és az emberiséghez való viszonyáról nem cáfolták meg. Mert többről szól teológiánál. A Kegyelem Szellemének munkája ez, mely nemzedékünkben a kilencvenes évek…