• Evangélium,  Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások

    Az Istentisztelet. 3. (hétköznapok az első egyházban)

                                              Az Istennel való gyülekezeti csoportos és egyéni közösség szempontjából nagyon fontos igazságok vannak a Korinthusiakhoz írt első levélben. Az Úrral való személyes és csoportos, gyülekezeti együttlétet a szellemi és testi paráznaság ellen-és gyógyszereként is bemutatja ez a levél. A test illegális szexuális vágyainak ellenszereként a 6. fejezet16.-17.: Avagy nem tudjátok, hogy aki paráznával egyesül, egy test vele? Mert – az Írás szerint – ők ketten egy testté lesznek. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ővele. Az „egyesül=kollaó” görög szó jelentése: hozzátapad, eggyé válik, ragaszkodik. A paráznasággal (porneia) állítja ellentétbe az ige. Amint a szexuális bűnöket az ember általában rendszeresen, ismétlődően követi el, mert ez szenvedély és függőség is,…