• Hit és igazzá válás

    Jézushoz a tetőn át

    A Lukács 5-ben, a Mt 9-ben és a Márk 2-ben van leírva az a történet, amelyben első századi hívő „ipari alpinisták” törtek maguknak szokatlan utat a Messiáshoz, mert annyira nagy volt a szükségük és elszántságuk, hogy nem érhették be a kegyelemnél kevesebbel. Az épületben, a házban nagy sokaság tolongott. Ott voltak a farizeusok, írástudók és egy ritkán említett szerzet: a törvény tanítói is.  (Róluk még két ízben tesz említést az Újszövetség: Az Apcsel 5.-ben Gamálielt említi, aki ugyan nem hitt az evangéliumban, de volt benne annyi bölcsesség hogy hátralépett. Azt gondolta, tanácsolta: „Várjuk meg mi lesz ebből?”  Talán ez a legtöbb, amire képes valaki, aki egyidejűleg véli érvényesnek az Ó-…