• Elvárás és ellátás,  Evangélium,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem,  Törvény és törvénykezés

    A törvény. 1. rész

    Mindnyájan hallottunk már „Isten örök törvényéről”. Elhangzott ez a jelzős szerkezet számtalan prédikációban, teológiai írások címeként láttuk. Sokunkban alakult ki az a meggyőződés, hogy a mózesi törvény joghatósága is örök és legalább egy része érvényben van, ránk, Jézus Krisztusban hívőkre nézve is. Hívők sokasága gondolkodik úgy, hogy az új szövetség és maga az újjászületés, az új szív is azért adatott, hogy Mózes törvényét be tudjuk tölteni. A törvény szövetségét ez a szemlélet magasabb rendűnek nyilvánítja a Jézus vérén alapuló új szövetségnél. Miért van az vajon, hogy az evangélium örökkévaló voltát tudatosítani kell a hívőkben, a törvény érvényességének örök voltáról alkotott elképzeléssel viszont újra és újra harcolni szükséges? Ki áll e…