• Evangélium,  Hitéleti írások

  Ő ott fúj, ahol akar, és arra, amerre Ő akar.

                                           Jn 3. 8  A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született.   9  Felele Nikodémus és monda neki: Mimódon lehetnek ezek?   10  Felele Jézus és monda neki: Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket?   11  Bizony, bizony mondom neked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot; és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok.   12  Ha a földiekről szóltam néktek és nem hisztek, mimódon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek?   13  És senki sem ment fel a mennybe, hanemha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek Fia, aki a mennyben van.  …

 • Bűn, bűntudat, kárhoztatás,  Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások

  A szolgálati ajándékok

  A szolgálati ajándékok dogmája olyan tanítás, amelyet kevesen mernek megkérdőjelezni, mert attól tartanak, hogy Isten büntetése jön miatta az életükre. Ebben az írásban azt szeretném megvizsgálni, hogy mennyire biblikus ez a dogma, és mi az a valóság, amit a Biblia mond. Először lássuk, hogy mit tartalmaz ez a dogma! A következő lényeges állításokat szokták megfogalmazni: A szolgálati ajándékon van a kenet, ezért ő jár leginkább a Szent Szellem vezetésében az összes hívő közt A fentiek miatt a szolgálati ajándék bírja Isten bölcsességét – (nincs kimondva, de lényegében tévedhetetlennek tartják) Szintén a fentiekből következik, hogy a szolgálati ajándékot érő kritika Isten személye vagy a Szent Szellem elleni támadás, amit Isten megtorol…

 • Gyülekezet, közösség,  Házasság-család,  Hitéleti írások

  X-Faktor az eklézsiában.

  Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be.   2  Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, 3 Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői.   4  Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.   5  Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld 2. Tim 3. 1.-5. Kosztolányi: Költő a huszadik században (részlet „Az önimádat büszke heverőjén fekszem nyugodtan… …Én önmagamat önmagammal mérem. Szavam, ha hull, tömör aranyból érem. Mindegyiken képmásom, mint királyé s a peremén a gőgös írás: én.” „Annyira eredeti és különleges vagyok!” – Ez ma a legáltalánosabban…