Elvárás és ellátás,  Hitéleti írások

Hélél ben Sáhár és akire féltékeny.

                                               

Az angyalokról tudjuk, hogy szolgálatra teremtett lények. Sátán is az. Nem tud teljesen függetlenné válni Istentől. Személyiségében, cselekvésében valamilyen szellemi, „genetikai” kötelék ezt nem engedi, mert angyal.
Látjuk is ezt a Biblia könyveiben például Jóbnál. Nagyon szemléletes, hogy gyilkos dühvel támadt rá, megölte volna, ahogy talán valamennyi embert. De csak addig mehetett el, amíg az Úr engedte.
Nem tud függetlenné válni Istentől és nem tud meghalni sem.
Az emberbe viszont belehelyezte Isten, talán egyedüli teremtményeként, a függetlenné válás képességét, lehetőségét szabadságát. Az ember gondolkodásában döntéseiben, lelkében el tud szakadni teljesen Istentől annak ellenére, hogy „benne él, mozog és van”. (Apcs. 17.) Hamis, de mégis független tudat jöhet létre benne, ateista, vagy vallásos.

A lázadás programjában, amit Ésa. 14-ben olvasunk, a következőt fogalmazza meg Hélél ben Sáhár, a ”fénylő csillag, a hajnal fia” (12.)

   14.  Felibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz.  

A „hasonló” kifejezés eredetije a héber „dámáh”. Ennek a szónak a képzett formája szerepel az

 1 Móz. 1. 26.-ban: És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra

„Hasonlatosság” = „dámut” a „dámáh”-ból.
Miért héberezünk? Mert fentiekből az következik, hogy a sátánná vált kerub, nem a Krisztus, hanem az ember pozícióját, képességeit, Istennel való teljesen egyedi viszonyát, és Istennek az emberrel kapcsolatos tervét (munkatárs, szövetséges, Isten szeretetének olyan célpontja, akinek viszont-szeretetét a Mindenható is igényli) irigyelte meg.
Az emberre, az emberiségre vált féltékennyé. Mert az ember az, aki
„gyárilag” hasonló a Magasságoshoz.
 
Miiiicsodaaa?- kérdezzük. Az ember, akit egy parányi vírus legyőzhet?
Az ember, akit a földi történelme és különösen a bibliai alapú vallások megtanítottak arra, hogy milyen esendő, fonák, aljasságokra is képes természet van benne? Mert ez igaz. Az az emberiség, amelynek közvélemény formáló, tudományos és médiabeli része arról van meggyőződve, hogy az állatvilág átalakulásának jelenlegi evolúciós állomása csak az ember?
Mert hát micsoda az ember, hogy egy főangyalból irigységet vált ki?
Ezt kérdezi a Szent Szellem is Dávid király szavaival:

Zsolt. 8. 3.  Bámulom az eget, kezed művét, a holdat és a csillagokat, amelyeket te alkottál.   4  Mi az ember, hogy megemlékezel róla, az ember fia, hogy gondot viselsz reá?   5  Majdnem isteni lénnyé tetted, dicsőséggel és fönséggel koronáztad.   6  Hatalmat adtál neki kezed műve fölött, mindent lába alá vetettél: 7 minden juhot és barmot, a mezők vadjait, 8 az ég madarait s a tenger halait, mindent, ami a tengerek ösvényén kering, 9 Uram, mi Urunk, milyen csodálatos széles e világon a te neved! (katolikus–ford)

Mennyei perspektívából szemlélve sokkal értékesebb, fontosabb lény az ember, mint aminek a földi dimenzióban látszik. Te is fontosabb, értékesebb vagy annál, ahogy a környezeted értékel, de általában önmagunkat is mélyen alul értékeljük. Talán a Bibliából megpillantható legtávolabbi pontja a jövőnek az 1 Kor. 15. 28. 

Mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a Fiú is alávettetik annak, aki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenben

Isten minden mindenben. Minden teremtett lény dolog Őt tükrözi, róla beszél, az Ő szeretete, szépsége, tökéletessége, tisztasága, öröme, humora, ereje, jósága jön át minden létezőn.
Persze a közvetítési képességük mértékében. A kavics is Istent fejezi ki akkor, de egy kavicsnál teljesebben egy virág, egy növény, annál az állatok még komplexebben. Legteljesebben az ember fogja megjeleníteni az új kozmoszban Istent. Teljesebben, mint az angyalok, mert szabadabb, függetlenebb lény náluk, olyan, aki képes kizárólag szabad döntésből, szeretetből harmóniában élni Istennel és a környezetével.
Ezért az angyalok a szolgáló lények, nem az ember.


Zsid. 1. 14.  Avagy nem szolgáló lelkek-e mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget

Szolgálatuk igazán az új föld és új ég megteremtése után kezdődik majd. Szédítő csak beleérezni is hogy mi vár még ránk megváltott emberekre! Milyen átalakulások, milyen feladatok, milyen izgalmas élet, létezés Isten munkatársaiként!
Végül az ember, az emberiség mennyei értékét legvilágosabban és megdöbbentően az fejezte ki, hogy a Krisztus, a Menny Hercege, az Apa Isten mindene, az életét adta minden emberért, az egész világért, még a haragos viszonyban, hogy Isten elengedhesse a haragját az emberiség felé és az ember elfogadhassa a megbékélés örömhírét.
Sátán az embertől az Istennel kapcsolatos való függetlenség különleges jogállását irigyelte és szerezte meg, (a hozzáférést), csalással, mert ő ezzel nem rendelkezett.
Ez a képesség kellett az ördögnek. Úgy tud élni, e képességgel, hogy „belebújik” az emberbe. Hazugsággal manipulálja érzelmeit, gondolatait, akaratát, lelkét. Kicsit ahhoz hasonlít, ahogyan mi emberek, mivel a testünkben jelenleg nincs képesség a repülésre, „belebújunk” a repülőbe és abban repülünk.
Semmit nem tud az ördög tenni, csak amire engedélyt kap Istentől, vagy amit a becsapott ember akaratával, és az Istentől való függetlenné válás képességével támogat.

Hazugsággal és emberekkel hajtotta végre a legnagyobb bűncselekményeket a földön. A Holokausztot egy hazug ideológia készítette elő, emberi kezek hajtották végre, emberi akarattal.
Háttérben bújt meg a manipulátor.

Önmagam nagyon súlyos drogfüggő és alkoholista voltam és szerettem azzal mentegetni magam, különösen a Biblia felszínes ismerete után, hogy nem volt szabad az akaratom, a szenvedély a függőség teljesen leláncolt.
Azt hiszem minden drogos meg tudja erősíteni, hogy ez nem teljesen van így.
A test borzalmas vágyakozását a drogok, az alkohol iránt általában nem tudja megállítani a lélek, az akarat, az értelem és az érzelmek. Különösen, ha erős a test szenvedése. Mégis tudom tapasztalatból, hogy ellentétesen működik a lélek a test vágyával. Nem robotként hazudtam, vagy vettem el az anyagot, italt, vagy a rávalót. Kellett az akaratom is, amely egy idő után feladta az ellenállást és átcsúszott a test vágyának az oldalára, pontosabban megadta magát. Nem tudta mégsem a démon, az ördög, a szenvedély kikapcsolni az akaratomat, amely akarta a jót.
Azt gondolom nincs olyan, vagy nagyon ritka, hogy a gonosz teljesen leural valakit. Ezért van szabadulás is az ördög elnyomásából.

A gonosznak tehát, hogy teljességre vigye a gonoszságot, szüksége van az emberre a függetlenségi harcában. Isten Pedig úgy tervezett, hogy a függetlenség és szabadság képességével megajándékozott ember, az ő szeretete és kegyelme megismerése után, szabadságból fog mellette állni.
Nem félelemből, a külső parancs, vagy genetikai kódoltság kényszeréből, hanem szeretetből fog hozzá ragaszkodni.
Ezért van a kegyelem és a kegyelem evangéliuma, mert ezt semmi más nem lenne képes megvalósítani.
A törvénnyel kevert „evangélium” sem.
Továbbá úgy döntött, hogy az embert, annak hozzájárulásával fogja győzelemre vezetni a gonosz elleni harcban, és a szabad, szeretet miatt önként tőle függő emberiséggel fog Ő egy intim, elképzelhetetlenül csodálatos kapcsolatban élni az új Földön, az új Ég alatt.
Ez a reménységünk. És nem maradunk szégyenben.
Meglesz.

Szólj hozzá

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük