• Evangélium,  Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások,  Szégyen és félelem

  „Szabadság, szerelem! E kettő kell nekem.” (Petőfi) /A galata-igézetről.4./

                                                            Isten terve mindig is a szereteten és szabadságon alapuló kapcsolat, közösség volt az emberrel. A valódi szabadság csak a szeretet közegében őrizhető meg. (agapé=szerelem, ha egyetlen szóval próbáljuk fordítani) A szeretet pedig csak szabadságban képes kivirágozni, felnőtté válni. Létezik ugyan törvénnyel védett, kikényszerített szabadság, pl. a klasszikus liberalizmus politikai demokráciájában, de a szeretet ebben nem feltétlenül van jelen. Van szabályokkal körülbástyázott szeretet is, pl. a szülő és kisgyermek kapcsolatában, de ebből meg a szabadság hiányzik. Isten az emberiséggel való közösségében mindkettőt akarja, és ha megértjük az evangéliumot és általa Istent, az Apát is világosabban látjuk, akkor mi is ezt fogjuk akarni. Az evangélium nyilvánvaló üzenete, de a teljes Szentírás…

 • Evangélium,  Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások,  Törvény és törvénykezés

  A Galáciában leleplezett igézet 2.

  Miért olyan erős a gyülekezetek történetében a törvénykezéshez való ragaszkodás a hitből való igazzá válás egyértelmű kijelentése ellenére? Ez a kérdés. Azt a közeget szeretném kicsit jobban meglátni és láttatni, ahonnan Ázsia provincia pogány hátterű gyülekezeteihez érkező zsidó keresztények jöttek. Később más gyülekezetekben is feltűntek.  Célom, jobban megérteni ebből, miért vívtak ádáz harcot Pál, és a kegyelem hirdetése ellen?Miért is ragaszkodtak/ragaszkodnak tömegek és tekintélyes, képzett, Krisztusban hívők vezetők is a törvényhez, egyéb szabályokhoz, erkölcsi elvekhez, mint a megigazulás megtartásának feltételeihez? Miért nem tudtak örülni a világos és egyszerű ajándéknak, miért érveltek a törvény megtartásának szüksége mellett, áttételesen azért küzdve, hogy átkozottak, bűntudatosak és állandó sziszifuszi küzdelemre, munkára ítéltek lehessenek ők és…

 • Evangélium,  Hitéleti írások,  Törvény és törvénykezés

  A Galáciában leleplezett igézésről. 1.

  Gal. 3.1  Óh balgatag galáciabeliek, kicsoda igézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy íratott le, [mintha] ti köztetek feszíttetett [volna] meg?   2  Csak azt akarom megtudni tőletek: a törvény cselekedeteiből kaptátok-e a Lelket, avagy a hit hallásából?   3  Ennyire esztelenek vagytok? Amit Lélekben kezdtetek el, most testben fejeznétek be?   4  Annyit szenvedtetek hiába? ha ugyan hiába.   5  Annak okáért, aki a Lelket szolgáltatja néktek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából [cselekeszi-e]?  Az  „igézett” Szóval fordított görög kifejezés a „baszkainó”. Jelentése megront, megigéz, irigykedik. Ez utóbbi feltárja ennek a gonosz tevékenységnek a fő okát hajtó erejét, ami…