• Evangélium,  Hitéleti írások

  Apostol a terápián, avagy Szent Péter megtérése, gondolkodásának megváltozása.

  Péter az apostolok között a legtekintélyesebb, arra is ki volt választva, hogy a pogányság rajta keresztül hallja először a kegyelem evangéliumát és az első „gój”-ok közvetlenül, rajta keresztül lépjenek be az új szövetségbe.Péter személyisége, gondolkodásmódja azonban erre nem volt alkalmas. Azután sem, hogy három évig szorosan együtt járt a Mesterrel.Megtérése nem akkor történt meg, amikor a Genezáreti-tó partján Jézushoz csatlakozott és elhagyta eddigi egzisztenciáját, lakhelyét, hanem az újszövetségi értelemben vett megtérése, azaz gondolkodásmódjának megváltozása hosszan tartó folyamat volt, melyet az Úr fantasztikus pszichológiai tudással, érzékkel menedzselt.Szent Péter az „első pápa” betonkemény, teljesítmény-törvény centrikus gondolkodású, önmagát is félre ismerő, túl,- máskor alul értékelő, törvénytisztelő zsidó ember volt. Az első terápiás ülés: …

 • "Hiperkegyelem",  Elvárás és ellátás,  Evangélium,  Hitéleti írások

  Bibliai példák az igazságtalan kegyelemre.(Már megint az az igazságtalan és természetellenes kegyelem. 3. rész.)

  Nézzünk bibliai példákat az „igazságtalan” kegyelemre: A zsidó nép és a hit ősatyái hitük, érdemeik ellenére tele voltak tökéletlenségekkel, karakterhibákkal, akárcsak mi. Ábrahám többször lódított, és Sárát is belevitte ebbe. Erkölcsi hibájának például az lett a következménye hogy az ártatlan Abimélek családján ítélet kezdődött. Isten Abiméleket halállal is fenyegette, ha nem engedi el Sárát, holott tudta az Úr, ki is mondta, hogy Abimélek ártatlan. A helyzetet létrehozóját, aki hazudott, Ábrahámot viszont prófétának nevezi, és még ő szolgál gyógyulással az ebben az ügyben vétlen Abimélek családja felé. 1 Mózes 20. fejezet.Hát ez elég igazságtalan így, első ránézésre. Folytathatnánk mégÁbrahámmal, Sárával, de nézzünk más személyeket is.Izsák idősebb korára olyan testi lett, hogy…

 • Elvárás és ellátás,  Gyógyulás,  Gyülekezet, közösség,  Szégyen és félelem

  Az Isten szava 2.

  Úgy vélem, a hívők gondolkodásában sok felül nem vizsgált, igeellenes, de mégis „zsigeri” meggyőződés, magaslat található napjainkban is.Pál ezeket nevezi okoskodásoknak és magaslatoknak: 2. Kor 10. 4.-5.    Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek (erőd, vár, börtön) lerontására;Lerontván okoskodásokat (érvelés, számítás) és minden magaslatot, (magas hely, kiemelkedés) amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, (gondolkodásmód, ötlet, terv, szándék) hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak; A fegyverek, amik alkalmasak ezek lerombolására az Ef. 6.-ban vannak felsorolva. Mind a hittel, a bizalommal kapcsolatosak. Ha van bizalmam, van reménységem (sisak), őszinte merek lenni másokhoz és magamhoz (öv), identitásom az igazzá lett emberé (mellvas), sok embert vagyok képes bizalmam,…