• "Hiperkegyelem",  Hitéleti írások,  Szégyen és félelem

  A megkarmolt lélek.

  126. Zsoltár.Mikor az Örökkévaló visszahoztaa foglyokat a száműzetésből Sionba,azt hittük, álmodunk!2 Lelkünk megtelt vidámsággal,nyelvünk öröménekkel.Azt mondták a népek:„Hatalmas dolgokat tett Izráellel az Örökkévaló!”3 Bizony, hatalmas dolgokat tett velünk az Örökkévaló,ezért örvendezünk!4 Örökkévaló, fordítsd jóra sorsunkat,ahogy zápor után a kiszáradt medrekismét megáradnak!5 Akik sírva vetik a magot,örvendezve arassanak!6 Aki sírva viszi vetőmagját a földjére,ujjongással hozza be kévéit[a] a mezőről! Valamennyien voltunk foglyok.A bűn foglyai, vagy a követelőző vallások és szervezetek foglyai. A fogságban nem volt víz. Szomjaztunk.Olyanok voltunk, mint a negyedik versszak említette kiszáradt medrek, vádik. Ilyenné vált a lelkünk.Ezekben a száraz folyómedrekben állatok csontjai, hulladék, mindenféle csúfság és a terméketlenség hevertek. Lehet, hogy most így érzed magad.A lélek száraz vádijaiban…

 • Gyógyulás

  Működő hit, gyógyulás 2

  A keménység, az ellenállás abban a döntési szituációban lényeges, amikor az ígérettel ellenkező tapasztalati valóság vagy az ezeken alapuló érvelés hirtelen, sokkolóan megüti az embert. A gyógyító evangélisták gyakorlatában nem az öncélú durvaságot akartam kiemelni, hanem azokat a helyzeteket értelmezni, amikor a környezet állt ellen Isten vezetésének. Például: „Engedjétek el a felállított tolószékest!”- és nem akarták mondván, hogy elesik, ekkor kezdett el üvölteni velük Wigglesworth. Ijedten elengedték és a tolószékes elindult. Máskor egy rákos nőt, akinek jártányi ereje sem volt, fogott két rokona. Az evangélista rájuk kiáltott: „Engedjétek el!”- elengedték, hasra esett, felsegítették. Újra jött a felszólítás: „Engedjétek el!”- most már nagyon ellenálltak, a gyülekezet is rosszallóan zúgott, de az…

 • Gyógyulás

  Működő hit, gyógyulás 1

  Sokszor vágyunk hatalmas hitre és csodáljuk azokat, akiknél működőképes a hit. A hit óriásainak, hőseinek, stb. nevezve őket. Jézus azonban azt mondja, hogy egy mustármagnyi hit elegendő gigantikus csodák megtételéhez. Mt. 17. 19. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén, mondának neki: Mi miért nem tudtuk azt kiűzni? 20. Jézus pedig monda nekik: A ti hitetlenségetek miatt. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek. Nem a hit mennyisége, vagy minősége, magasabb rendűsége, vagy alacsonyabb rendűsége a lényeg, a működőképesség szempontjából, hanem a hitetlenségek kezelése. A pünkösdi, a karizmatikus hívők hisznek abban,…

 • Gyógyulás

  A gyógyulásról – Rézkígyó

  4 Mózes 21. 7- 9 7.  Akkor méne a nép Mózeshez, és mondának: Vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen és te ellened; imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat. És imádkozék Mózes a népért. 8.  És monda az Úr Mózesnek: Csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára: és ha valaki megmarattatik, és feltekint arra, életben maradjon. 9.  Csinála azért Mózes rézkígyót, és feltűzé azt póznára. És lőn, hogy ha a kígyó valakit megmar vala, és az feltekinte a rézkígyóra, életben marada. és  János 3. 14:16 14.  És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember Fiának felemeltetnie. 15.  Hogy valaki hiszen ő benne,…