Gyógyulás

A gyógyulásról – Rézkígyó

4 Mózes 21. 7- 9

7.  Akkor méne a nép Mózeshez, és mondának: Vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen és te ellened; imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat. És imádkozék Mózes a népért.

8.  És monda az Úr Mózesnek: Csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára: és ha valaki megmarattatik, és feltekint arra, életben maradjon.

9.  Csinála azért Mózes rézkígyót, és feltűzé azt póznára. És lőn, hogy ha a kígyó valakit megmar vala, és az feltekinte a rézkígyóra, életben marada.

és  János 3. 14:16

14.  És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember Fiának felemeltetnie.

15.  Hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

16.  Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

 A nép azt szerette volna, hogy tűnjenek el a kígyók és ne legyen több kígyómarás, azonban Isten nem így válaszolta meg az imáikat, hanem egy bronzkígyót öntetett, magas póznára tetette, és aki feltekintett, (8 vsz rá’áh=észre veszi, majd 9. vsz nábat=szemléli, nézi, figyeli, törődők vele, tekintettel van rá, úgy néz valamit, hogy közben nem tesz semmit) az meggyógyult. Aki nem, az meghalt. Ugyanaz a kígyóméreg dolgozott mindkét emberben, ugyanaz a lefolyása volt a mérgezésnek mindegyik ember szervezetében, ugyanúgy hatott rájuk a marás. A különbség abban volt, hogy aki a rézkígyót nézte, az életben maradt, a méregnek nem volt hatása, vagy csak átmenetileg volt az ő testére. Jézus magáról azt mondta, hogy ő az új rézkígyó, és nem veszi ki a tanítványokat ebből a kígyóktól hemzsegő a világból, de megőrzi a gonosztól, és ha megmarja a kígyó az ő gyermekét, annak csak fel kell nézni Őrá a kereszten és a méreg hatása megszűnik a testében és lelkében. Jézus odaadta a testét-lelkét. Minden kígyó, minden mérgét, minden betegség, minden átok, minden igazságtalanság, minden dühét, az ő testébe-lelkébe eresztette bele és ebből a kígyóméregből készítette el Isten az ellenszérumot, amit úgy nevezünk, hogy bizalom hogy hit és úgy működik, hogy Jézusra nézünk, nem a kígyómarásra. Lelki sebek sérelmek esetében a fájdalmon kívül meg kell még küzdenünk jogos igazságérzetünkkel, elégtétel-vágyunkkal is, hogy a Rézkígyónkat szemléljük. Nagy erő kényszerít arra, hogy sebeinket nézzük és a sebeket okozókra haragudjunk, utat engedjünk a keserűség mérgének. Különösen, ha testvérünk, vagy még fájóbb, olyan vezetők okozták, akikben bíztunk. Jól ismerem ezt a dilemmát magam is. De a gyógyulás a lélek számára is a kereszten született. A Földön senkit nem sújtott nagyobb igazságtalanság, jogtalanság, mint Jézust. A lélek sebeinek gyógyulását is érckígyónk, Jézus Krisztus hordozza.

 Mt. 11.  28  Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.

29.  Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.

30.  Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.

Tovább menni az Úrral, jó dolgokat tenni, segíteni azoknak, akik kinn, vagy benn, de olyan terheket cipelnek, ami sem nem könnyű, olyan igát húznak, ami minden, csak nem gyönyörűséges, gyógyultan leszünk képesek. A gyógyulásunk pedig a mi Rézkígyókban van.

Fizikai betegségeknél is így van. Nem érdemes, sőt káros tanulmányozni a hit harcában bizonyos betegségek lefolyását, mert ez pont olyan, mint amikor a sebet nézték a zsidók, és közben lepergett előttük az, hogyan halt meg ugyanettől a barátjuk. Bármilyen magasan volt is az érckígyó, annál magasabbra emelkedett lelkükben a mérges kígyó alakja, marása és mérge. Ledermedtek a félelemtől és tönkrementek. A betegség lefolyása, általános működési pályája károkozása, reális dolog ugyan: A betegség általában így működik. Egy hívő esetében azonban, ez az egész már nem adekvát, hanem a hazugság, a varázslás, a megfélemlítés birodalmának az eszköze. Ugyanolyan, mint amikor az izraeliták a kígyómarást nézték és egyre jobban féltek attól, ami következik. Semmi esetre se tanulmányozzuk egy betegség általános lefolyását a magunk, illetve szeretteink esetében, mert ha ezer emberből ezernél úgy történt is, a miénkben nem fog, nem adekvát, téves, hazug, akkor is, ha reális, ha szakmai tapasztalatokon alapuló, mert a mi érckígyónk révén az életünkbe, lelkünkbe, testünkbe egy másik, a betegségnél sokkal nagyobb valóság jöhetett be és jött be. Ezért, teljesen más lesz a kimenetele is a folyamatnak. Nem tönkremenetel, hanem győzelem, helyreállítás, kárpótlás. Sokszor láttam ezt megtörténni: a kegyelem felülírja a szakmai rutint, protokollt.

 A mi rézkígyónk, Jézus Krisztus összehasonlíthatatlanul hatékonyabb, erősebb, mint a pusztai rézkígyó volt, ezért bármi mart is meg, nem kell félni, szorongani, és az igazságtételt is Őrá bízhatjuk. Felnézni Rá, és nem a sértőt, nem a sebet és nem a seb orvosi leírásait tanulmányozni, mert miután felnézünk az érckígyóra, ez a tevékenység már pusztán a hazugság befogadására jó csak. Nem szabad megalkudni a hit, a bizalom világában még tudományosnak, szakmainak tűnő dolgokkal sem. Mindig biztos a győzelem, a gyógyulás, a helyreállás, a kárpótlás, a vigasztalás, ha a mi érckígyónkat, a mi Jézus Krisztusunkat szemléljük.

Szólj hozzá

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük