• Elvárás és ellátás,  Evangélium,  Hitéleti írások,  Törvény és törvénykezés

    Mi a helyzet azzal, hogy ha fát, szalmát, szénát építünk, meg fog égni, amit csináltunk?

    Sokszor kapnak a hívők figyelmeztetést a pulpitusról, hogy vigyázzanak, mit építenek az alapra, mert majd az Úr napján tűz fogja megpróbálni az építményt, és ha nem jót építünk, megég, mi pedig nem kapunk jutalmat. Vajon így van-e ez? 1 Kor 3:4-7 Csia Lajos fordítás Mert ha ezt mondja az egyik: én Pálé vagyok, s a másik: én Apollósé, nem emberek vagytok-e? Micsoda Apollós és micsoda Pál? Szolgák, akiken keresztül hívőkké lettetek, ki-ki úgy, ahogy az Úr adta neki! Én ültettem, Apollós öntözött, de Isten növesztett, úgyhogy semmi az ültető, semmi az öntöző: csak az Isten valami, aki a növekedést adja. Itt Pál azt a kérdést taglalja, hogy miért veszekednek a…

  • Törvény és törvénykezés

    A törvény szolgálata a kárhoztatás és a halál szolgálata

    Azok a keresztények, akik kardoskodnak a törvény megtartása mellett, nem számolnak azzal, hogy a törvény szolgálata a kárhoztatás és a halál szolgálata. Ez elsőre nagyon durván hangzik, de nézzük meg mit mondott ezzel kapcsolatban Pál a korinthusi gyülekezetnek. Amellett érvel, hogy a korinthusi hívők Krisztusnak Pál által írt levelei minden embernek. Ez a levél azonban nem tintával, hanem Isten Szellemével íródott és nem kőtáblákra lett felvésve, hanem a szív hústábláira. Ennyire bízott Pál Istenben! Tudta, hogy amikor az evangéliumot hirdeti, amikor lerombolja az álapostolok munkáját, és felépíti azt, amit magától Jézustól hallott, akkor maga Isten szól rajta keresztül. 2 Kor. 3:5-8. (RÚF 2011) Nem mintha magunktól alkalmasak lennénk arra, hogy…