Hitéleti írások

Kezdetben volt a kegyelem

A Bibliában két könyv is van, amelynek első szava „kezdetben”.
1. Móz. 1.1: „b’résit”
Ján. 1.1: „en arkhé”
Világos kijelentés ez arról, hogy nemcsak a régi világ, a menny, a föld, és minden létező lett Jézus Krisztusban, miatta, általa, rá nézően megteremtve.
A János evangélium kezdő szava arról beszél, hogy elkezdődött az új teremtés.
Az új föld, az új ég, a nem pusztán Isten képére teremtett ember, az isteni természetet hordozó „újfajta” ember az újjászületett ember, továbbá az új emberiség teremtése is elkezdődött az ő emberré válásával, halálával, feltámadásával.
A menny és a föld harmóniába szerkesztése. Egy új teremtés.


A Kolossze-levél himnusza részletezi ezt:
1. 15. A láthatatlan Isten látható képmása az elsőszülött Fiú,
    aki minden teremtmény előtt született,
16 s aki által Isten a mindenséget teremtette:
    a mennyei és földi lényeket,
    láthatókat és láthatatlanokat,
    a szellemi uralkodókat, fejedelmeket,
    hatalmasokat és kormányzókat.
    Mindezeket Isten a Fia közreműködésével,
    és a Fia számára teremtette.
17 A Fiú minden teremtménynél előbb létezett,
    s az egész világmindenséget ő tartja egyben.
18 Ő a „Feje” az Eklézsiának, amely az ő „Teste”.
    Ő a kezdete és forrása mindennek.
Ő a legelső, aki a halálból feltámadt,
    ezért mindenben és minden tekintetben övé az első hely.
19 Mert tetszett az Atyának,
    hogy az ő teljessége éljen a Fiúban,
20 és a Fiú által kössön békét mindenkivel,
    aki a Földön, vagy a Mennyben lakik.
    Békét kötött — Fiának vére árán,
    amikor a Fiú meghalt a kereszten….
   …Isten titka: Krisztus bennetek lakozik!

A kezdetben kifejezés tehát nem időhatározói szerepet tölt be a Bibliában, hanem a Messiásra utal. Jézus Krisztus neve, messiási címe.


Jel.1.8. „Én vagyok az Alfa és Omega a kezdet és a vég...”


Ilyen értelemben szerepel még az Apcs. 11. 15-ben Péter beszámolójában is.


15 Alighogy beszélni kezdtem hozzájuk, leszállt rájuk a Szent Szellem, éppen úgy, ahogyan kezdetben (en arkhé) ránk is leszállt.


Azt gondolom úgy viszonylik a Szent Szellemmel való beteljesedés a megváltáshoz, ahogyan az ember teremtése viszonyult a világ, a kozmosz az Édenkert megteremtéséhez.
Krisztus megváltása új világot teremtett, amely azonban nem hat nap alatt valósul meg hanem más módon áll elő az új világ, az új föld és új ég. Az új ember teremtése azonban, az evangélium hirdetése és a Szent Szellemmel való betöltekezés – amit
összekapcsol az újszövetség a Jézus Krisztusba való bemerüléssel, a vízkeresztséggel – már 2000 éve folyik.
Egy újfajta embertipus jár, él a földön. Az isteni természetet magában hordozó ember. Te meg én.
Mint a fantasy filmek-beli mutánsok, mi sem vagyunk még tisztában képességeinkkel, jövőnkkel, lehetőségeinkkel és a különleges természet rejtetten él bennünk.
Ránézésre nem látható.
Mint Ádámnak és Évának, nekünk is alkotott Isten Édenkertet. Úgy hívják: Mennyei Jeruzsálem. Itt lakunk együtt Jézussal innen járunk majd az új földre, az új emberiség közé, Krisztus ismeretére tanítani őket, kormányozni és ki tudja még mit tenni.
Minden kezdet – a szólással ellentétben-nem nehéz.
Minden kezdet kegyelemből van.


Jn 1. 17. …a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által lett, jött létre, keletkezett.


A „Semmi”, a „Nincs” nem érdemelte ki, hogy legyen valami.
Ádám nem érdemelte meg, nem dolgozott meg azért, hogy élhessen.
Az evangélium szintén kegyelemből van. Ajándék, kiérdemelhetetlen.
Ilyen a Szent Szellemmel való beteljesedés és az újjászületés is.
Egyetlen oka van a Kezdetnek, magának a megváltó Jézus Krisztus személyének, ez pedig az Istennek, a csak az ember számára befogadható, megismerhető szeretete. Amit bemutatni is csak az ember tud.
Ezért Isten örököse az ember. Ezért ül a Mindenható jobbján egy emberi lény, aki isteni természet részese is. Ő Jézus Krisztus. Ember ül az Isten jobbján.
Ő a Kezdet. A te új életed kezdete és minden áttörés, megrekedésekből való kimenekítés kezdete. A te sorsodban is.
Kegyelemből, hit által.

Szólj hozzá

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük