Törvény és törvénykezés

Hatályban van-e a Mózesi törvény?

Amikor azt állítja valaki, hogy a keresztényeknek nem kell a törvény parancsait betartani, hogy a nemzetek soha nem is voltak a törvény hatálya alatt, akkor gyakran felmerülő érv, hogy valamit akkor is muszáj kezdenünk a törvénnyel, mert Jézus nem törölte azt el. Jézus valóban azt mondta, hogy nem azért jött, hogy a törvényt eltörölje, hanem, hogy betöltse azt.

Máté. 5:17-19. (RÚF 2011)

Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt vagy a prófétákat. Nem eltörölni jöttem, hanem betölteni jöttem. Mert bizony mondom, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, a törvényből egyetlen ióta vagy pontocska sem vész el, míg minden be nem teljesedik. Aki azért csak egyet is megront – akár a legkisebbet is – e parancsolatok közül, a mennyek országában igen kicsi lesz, aki pedig megtartja és tanítja, annak nagy neve lesz a mennyek országában.”

Valóban Jézus nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt és nem is törölte el. Azért jött, hogy a törvényt betöltse. A hagyományos értelmezés szerint ez azt jelenti, hogy a törvény minden parancsát megtartotta, vagy megtette. Ez nyilvánvalóan nem igaz, hiszen több konkrét szabályt nem alkalmazott, nem kellett alkalmaznia földi életében. Az lehetséges, hogy olyan módon töltötte be a törvényt, hogy minden erejéből, teljes szívéből, lelkéből és elméjéből szerette Istent, valamint úgy szerette felebarátait, mint önmagát. Azonban szeretném felhívni a figyelmet még valamire: A törvény mellett említi a prófétákat. Továbbá azt is mondja, hogy a törvényből nem veszhet el semmi, amíg minden be nem teljesedik. A Lukács evangéliumában beszél nyíltabban ezzel kapcsolatban.

Luk. 24:44 (RÚF 2011)

Majd azt mondta nekik: Erről beszéltem nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie mindannak, ami megíratott felőlem a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban.”

Tehát amikor a törvény beteljesedéséről beszélünk, akkor arról van szó, hogy a Messiásról a törvényben, a prófétáknál és a zsoltárokban megírt dolgok teljesednek be. Ezért jött Jézus a földre, hogy ezek beteljesedjenek. Kérdezheti valaki, hogy mi van a törvényben, ami Jézusról szól. Hát szinte minden: a szent sátor és annak berendezése, a főpap ruhája, az összes áldozat, a táborjárás rendje, de még olyan kis parancsolatok is, mint a héber szolgákkal és azok elengedésével kapcsolatos szabály. Ezeket Jézus a kereszten beteljesítette. Ami addig árnyék volt, az valóság lett. És itt van a lényeg: a törvény a mennyei dolgok, az eljövendő jók árnyéka (Zsidó 8:5 és 10:1). Amikor eljött a menny, itt van a valóság, a Krisztus, akkor miért kéne még mindig az árnyékkal foglalkoznunk?

Tehát Jézus nem törölte el a törvényt, hanem betöltötte. Ez szép és jó, de mit mond a Biblia a keresztények törvényhez való viszonyáról?

Róma 7:1-6. (RÚF 2011)

Avagy nem tudjátok, testvéreim, mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény csak addig uralkodik az emberen, amíg él? Mert a férjes asszonyt a törvény a férjhez köti, amíg él a férj, de ha meghal a férj, az asszony feloldozást nyer a férj törvénye alól. Ha a férje életében más férfié lesz, az házasságtörésnek számít, ha azonban meghal a férje, nem köti a törvény, úgyhogy nem lesz házasságtörő, ha más férfié lesz. Éppúgy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvénynek Krisztus teste által, hogy máséi legyetek, azéi, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert amíg test szerint éltünk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a tagjainkban, hogy gyümölcsöt teremjenek a halálnak. Most azonban miután meghaltunk arra nézve, ami fogva tartott bennünket, megszabadultunk a törvénytől, hogy a Lélek újdonságában szolgáljunk, nem pedig a betű ódonságában.”

Pál a törvényről beszél úgy, mint Izrael férjéről. A törvény örök, ezért Izraelt fogva tartotta, elválni nem lehetett tőle, így viszont nem lehettek Jézuséi. Azonban Isten elegánsan és váratlanul oldotta meg ezt a problémát. Az Izrael fiai, akik hisznek Jézusban, azok Jézus teste által meghaltak a törvénynek, így már nem köti őket az előző szövetség a törvényhez. Azért történt ez így, hogy most már azéi legyenek, aki a halálból feltámadt, vagyis Jézus Krisztuséi. Testvérek, ha még a zsidó háttérből jött hívők is szabadok a törvénytől a Krisztusban, akkor mennyivel inkább mi, akik a nemzetekből jöttünk ki, azért hogy Jézus Krisztuséi legyünk, hogy többé ne magunknak éljünk, hanem neki, a dicsőség urának, aki az életét letette értünk.

Ezt az érvelést azonban meg is lehet fordítani. Most már Jézus Krisztuséi vagyunk, és akik visszafordulnak Mózes törvényéhez, azok házasságtörők. Valójában megcsalják Jézus Krisztust, aki elvette a bűneinket, hogy most már kárhoztatás nélkül éljünk őbenne. Aki a törvénnyel flörtöl, újra bemegy a kárhoztatás alá, és elkezd önmagában bízni, ahelyett, hogy mindenestül Jézus Krisztuson függene.

A másik fontos dolog, amire szeretném felhívni a figyelmet az a gyümölcstermés. Azért haltak meg a zsidó hívek a törvénynek, és lettek Jézuséi, hogy Istennek tudjanak gyümölcsöt teremni. Amikor a törvény alatt voltak, akkor a bűn miatt csak a halálnak tudtak gyümölcsöt teremni. Akkor miért akarnak a nemzetekből kijöttek a törvény alá menni? Nem értjük meg azt, hogy akkor a halálnak fogunk gyümölcsöt teremni? Istennek csak az tud gyümölcsöt teremni, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, aki meghalt a bűneinkért és feltámadott a halálból.

A mi győzelmünk Jézus Krisztus. Aki a törvény alá megy, az vereségre van kárhoztatva. Nem a törvény követése a szentség útja. Nekünk Jézus Krisztus adatott szentségül, bölcsességül és váltságul. Ne hagyjuk, hogy álnok munkások bevigyenek a törvény alá, a kárhoztatás alá. Mi már Jézuséi vagyunk, aki az életét adta értünk.

Szólj hozzá

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük