• Hitéleti írások

  Az átokról egyszerűen

  Újra és újra felmerül a kérdés, hogy lehet-e átok keresztényeken és ha igen, akkor mit kell tenni. Karizmatikus körökben az az elfogadott tanítás, hogy lehet átok a keresztényeken. Szerintük az átok a hívő saját maga által elkövetett, vagy pedig közvetlen felmenői által elkövetett és a törvényben átokkal szankcionált bűnei miatt jön az életére. Az ilyen átok eltávolításához, bűnbánatra, bűnvallásra, a bűn elhagyására, illetve az átok megtörésére van szükség, közben hivatkozva arra, hogy egyébként Jézus megváltott minket a törvény átkától. Némely hívő állítja, hogy ezen procedúra valóban megszabadította az átokból és az élete egy bizonyos területén áttörés következett be. Eltekintve ennek szubjektív és így ellenőrizhetetlen voltától, vajon igazolható-e mindez a Bibliából?A…

 • Elvárás és ellátás,  Evangélium,  Hitéleti írások

  Mi az örökségünk?

  Pál azt állítja a Kolosseiekhez írt levelében, hogy Isten alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre (Kol. 1:12.). De mit jelent, hogy alkalmasak vagyunk? Azt jelenti vajon, hogy alkalmasak vagyunk valamit elvégezni, és birtokba kell venni ezt az örökséget, vagy valami mást? És mi ez az örökség egyáltalán? Tegyünk egy gyors utazást az evangéliumban; hogy megértsük azt a csodálatos örökséget, amit a Szent Szellem kijelent nekünk; hogy örülni tudjunk és megnyugodjunk Isten végeérhetetlen szeretetében és jóindulatában; hogy megmártózzunk abban a szeretetben, amellyel bennünket mindig is szeretett, mégpedig annyira, hogy az egyszülött Fiát értünk odaadta akkor, amikor még bűnösök voltunk. Kolosse 1:9-14. (Csia)„Ezért attól a naptól fogva, hogy ezt meghallottuk,…

 • "Hiperkegyelem",  Evangélium,  Hitéleti írások

  Lehet-e túltolni a kegyelmet?

  Több kérdést kaptam az elmúlt hetekben megjelent írásaim, illetve videóim kapcsán. A legfontosabb talán a következő: „Pár éve nagyon megérintettek az Isten kegyelméről szóló tanítások. Úgy éltem meg, mint egy második megtérést. Az Úrral való kapcsolatom megújult, megint olyan lett, mint eleinte. Mostanában látom, hogy van egy vita a neten azzal kapcsolatban, hogy némelyek túltolják a kegyelmet. Ez nagyon zavar engem. Tényleg túl lehet tolni a kegyelmet?” Ahhoz, hogy ezt a kérdést meg tudjuk válaszolni előbb meg kell vizsgálni, hogy mit is értünk a kegyelem túltolásán. Amennyiben valaki azt érti, hogy Isten kegyelmének a hirdetői azt mondják, hogy tekintettel arra, hogy ahol a bűn megsokasodik a kegyelem még jobban bővelkedik,…

 • Evangélium,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem

  Győzelem a bűn fölött

  Meggyőződésem, hogy a mai kereszténység legnagyobb problémája távolról sem a bűn, hanem sokkal inkább a helytelen hit – sokszor nem az igébe, hanem babonaságokba vetett hit -, illetve a helytelen gondolkodásmód. Nem értjük, hogy ha valaki hisz, újjászületik, annak milyen következményei vannak. Nem értjük, hogy Jézus hatástalanná tette a bűnt. Többet kellene beszélni a keresztről és elhagyni az okoskodásokat és a babonaságok hirdetését. Vessünk egy pillantást a keresztre! János 19:17-18; 28-30 (Vida)Ő pedig maga vitte a keresztjét. Elérkezett az úgynevezett Koponya-helyre, amelyet héberül Golgothának hívnak, ahol keresztre feszítették és vele másik kettőt, kétfelől, középen pedig Jézust… Miután Jézus tudta, hogy már minden elvégeztetett, azért, hogy beteljesedjék az írás, ezt mondta:…

 • Elvárás és ellátás,  Hitéleti írások

  Honnan származnak az átkok?

  Ebben a részben arra a kérdésre keressük a választ, hogy honnan származnak az átkok. Miután elértük azt az állapotot, hogy nincs rajtunk átok, hogyan tudjuk ezt megőrizni? Mi van, ha az ördög akar ránk átkot helyezni?Az ördög soha nem tett senkire átkot. Semmilyen Bibliai példa nem utal erre. Talán egyedül Jóbot lehetne felhozni, bár átok ott sem szerepel, de mindenesetre totális pusztulás jött Jób életére. Azonban mindezt Isten engedélyével tette az ördög. Isten pedig azért engedte ezt meg, hogy bebizonyítsa, hogy Jób igaz ember, aki hűséges marad Istenéhez a legnagyobb bajban is.Bármilyen furcsán hangzik is, azt kell megállapítanunk, hogy a Biblia alapján Isten az, aki átkot helyez a szövetség megszegőire.…

 • Elvárás és ellátás,  Gyógyulás,  Hitéleti írások

  Hogyan lehet megszabadulni az átoktól?

  Azt hiszem az a tény, hogy a keresztényeken nincs a törvény átka vitathatatlan, hiszen konkrétan leírta Pál apostol a Galatákhoz írt levelében, hogy Krisztus megváltott minket a törvény átkától, hogy Ábrahám áldása legyen a pogányokon. Ennek ellenére előfordulhat, hogy valaki úgy gondolja, hogy ez csak úgy hit által nem lép életbe. Azonban meg kell értenünk, hogy az újszövetség a hit szövetsége. Semmit nem tudunk elérni testi technikákkal, vagy cselekedetekkel, nem tudunk Istenre sem nyomást gyakorolni, sem pedig megdolgozni az elismeréséért. A test számára ez szörnyű. A test mindig arra törekszik, hogy nagy tudjon lenni. Ezért mindig oda akar ragasztani valami plusz követelményt Jézus megváltása mellé. A test számára sosem elég,…

 • Evangélium,  Gyógyulás,  Hitéleti írások

  Átkozott, vagy nem átkozott?

  Több fórumon is megjelent egy korábbi tanításom az átkokról, amelyben amellett érvelek, hogy újjászületett keresztény embereken nincsenek átkok. A nagyon sok pozitív reakció mellett, voltak negatív reakciók is. Eléggé meglepett, hogy némely Jézusban hívő keresztény milyen erősen ragaszkodik ahhoz, hogy átkok lehetnek rajta. Ez nekem nem tűnik annyira jó hírnek. Figyelve a kommenteket és ellentanításokat, megértettem, hogy mi az oka annak, hogy egyesek azt képzelik, hogy átkok működnek Isten gyermekeinek az életében. Az átokra sokan úgy gondolnak, mint valami sötét sátáni erőre, ami fekete füstként borítja be az ember sorsát, aminek eredete az ördög, és amely ellen nekünk kell harcolni, hogy eltűnjön az életünkből. Ha esetleg sikerül ezt elérni, utána…

 • Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások

  Miért nem viselitek el inkább a kárt?

  Probléma-e az, ha az egyik keresztény feljelenti a világi hatóságoknál a másik keresztényt? Igen, probléma. Pál ezért rója meg a korinthoszi hívőket. 1 Kor. 6:1-7. (RÚF 2011)Hogyan képes valaki közületek a hitetlenek előtt törvénykezni és nem a szentek előtt, ha peres ügye van a másikkal? Nem tudjátok, hogy a szentek a világot fogják megítélni? És ha ti ítélitek meg a világot, talán méltatlanok lennétek a jelentéktelenebb ügyekben való ítéletekre? Nem tudjátok, hogy angyalokat fogunk megítélni? Mennyivel inkább a mindennapi élet dolgait! Azért, ha a mindennapi élet dolgaiban pereskedtek, azokat ültetitek a bírói székbe, akik a gyülekezetben a legkevésbé számítanak? Megszégyenítésetekre mondom. Hát nincs köztetek egyetlen bölcs ember sem, aki ítélkezhetne…

 • Evangélium,  Hitéleti írások,  Törvény és törvénykezés

  Mi a helyzet az átokkal?

  Közismert tény, hogy Jézus átok lett és így megváltotta a törvény alatt levőket a törvény átkától. Mondhatja valaki, hogy ez szép és jó, de nemcsak a törvényben vannak átkok. Már a törvény előtt is mondott ki Isten átkot, a próféták is kijelentették, hogy bizonyos cselekedetek miatt emberek átok alatt vannak, sőt még az újszövetségben is mondott Pál átkot bizonyos cselekedetekre. Mi a helyzet ezekkel az átkokkal? Keresztények lehetnek ezen átkok alatt, vagy a a megváltás vonatkozik ezekre is?Nézzük meg az első esetet, amikor Isten megátkozott valakit, illetve valamit: 1 Mózes 3:14-19. (RÚF 2011)Akkor azt mondta az Úr Isten a kígyónak: Mivel ezt tetted, átkozott légy minden jószág és minden mezei…

 • Evangélium,  Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások

  Generációs és familiáris átkok

  Az egyik sok vitát kavaró témája a kereszténységnek a generációs és familiáris átkok jelenléte a keresztények életében. Azért írok erről a témáról, mert egy sokak által hallgatott pásztor e témáról szóló prédikációrészlete megjelent a ceglédi Hit Gyülekezete Facebook oldalán. Ebben beszél arról, hogy ne higgyék azt a keresztények, hogy azzal el vannak intézve az átkok, hogy hisznek abban, hogy Jézus átokká lett a kereszten. Sajnálatos dolog, hogy az evangélium helyett, és azzal szemben hirdetnek keresztény vezetők olyan üzeneteket, mondhatnám koncepciókat, melyek alkalmasak arra, hogy félelmet és reménytelenség érzést keltsenek a hallgatókban. Azt a látszatot keltik ezek a beszédek, mintha Jézus kereszten elvégzett munkája és a belé vetett hit nem lenne…