• Elvárás és ellátás,  Evangélium,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem,  Törvény és törvénykezés

  Túl a meghasadt kárpiton. 3.

  A nem szabadságból, hitből, örömmel, hanem érdekből, kényszerből, vagy csak kötelességtudatból végzett szolgálat kiégést eredményez. Mindegy, hogy az újat, vagy a régit szolgáljuk. A teljesítmény központú gyülekezetekben ezen felül hamar kialakul a „szolgálók és laikusok” közti különbség, és elkülönülés. VIP-ek tágabb, szűkebb és legszűkebb körei. Teljesítmény, tehetség, képességek, végzettség, illetve szervezeti pozíció, sőt társadalmi és vagyoni helyzet alapján. E folyamatnak van természetes aspektusa is. A világ gondolkodása, értékrendje elhomályosítja az emberi személyiség valós értékét, az egyes ember fontosságát. A nyugati világban a jogi, politikai, kulturális gondolkodásnak része ugyan az emberi személyiség értékét hirdető humanista szemlélet, de az aktuális gazdasági, hatalmi, politikai érdekek a gyakorlatban szinte mindig felülírják ezt. A világ…

 • Evangélium,  Hit és igazzá válás,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem

  A hitről 2.

  Ábrahám nem olvasott K. Hagint, nem hallgatott hit-tanitókat, nem volt képben a hit teológiai tartalmát illetően. Bízott Istenben, mint egy gyerek „apuban”. Mára a hit a hívők fejében gyakran teológiai fogalom lett, és így nem működik.  A hit elszakadt a személytől, cél és feltétel lett, de Ábrahám csak rácsodálkozott Istenre, és „hopp!”, ott is volt az bizalom benne, ami a hit atyjává tette. A mi Istenünk ugyanis olyan személyiség, akivel ha találkozunk, könnyű, magától értetődő dolog megbízni benne. Ebben a gyermeki bizalomban ott van a feltámadásban való hit csírája is, annak pontos tudása, megvallása nélkül is, hiszen a körülmények, az érzékelés, a tapasztalati valóság üzenete ellenére bízik Isten ígéretének a…

 • Elvárás és ellátás,  Hit és igazzá válás,  Hitéleti írások

  A hitről. 1.

  A hit-mozgalom kétségtelen áldásai mellett, és a hitről szóló tanítás-dömping árnyékában, sok hívőben létrejött egy olyan gondolkodásmód, amelyben a hit elszakadt természetes lakhelyétől, a szívtől. „Feljebb”, vagy az érzelmekbe, és az akaratba költözött, ezért össze is cserélik az ismerettel, az érzelmekkel, vagy az akarat fanatikus gyakorlatoztatásával. Közben elveszett belőle a bizalom és a hűség mozzanata, teológiai, elméleti kérdéssé és technikává vált. Sokszor látni, hogy bibliaismerő, gyülekezetbe járó testvérek hite nem működik úgy, mint az alig néhány hete újjászületett, ismeretekkel alig rendelkező hívők gyermeki bizalma. A hit elsődleges bibliai tartalma, jelentése a bizalom. Érdemes néha úgy olvasni az Írást, hogy a „hinni” és a „hit” szavak helyett a „bízni” és a…

 • Elvárás és ellátás,  Evangélium,  Hit és igazzá válás,  Hitéleti írások,  Igazzá válás és kegyelem

  Igazzá válni Isten előtt

  Az igazzá válás pillanatát Ábrahám életében mutatja be a Biblia. 1 Móz.15. 5-6  És kivivé őt, és monda: Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod; – és monda neki: Így lészen a te magod.  És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul.   Isten szólt hozzá, Ábrahám megtette, felnézett az égre és elhitte, hogy amit Isten ígért, azt meg is teszi. Bizalom született meg a szívében az ígéretet adó Isten iránt és amint ez a bizalom megszületett, ez igazsága lett Ábrahámnak, igazságként tudta be (igazságaként számította be, igaz embernek ítélte őt) Isten. Ettől a pillanattól úgy nézett rá, hogy Ábraham igaz ember, mert bizalom, hit…

 • Elvárás és ellátás

  Elmélkedés a bizalomról 2

  Ez a bizalom fékezte a Józseffel zuhanó liftet kívül és a lelkében belül is, hogy össze ne törjön emberi karaktere, majd ez a bizalom emelte fel, hiszen ő a kút, a tömlöc mélyén is az volt, aki előtt földig hajolnak az áruló testvérek, és az, akiknek ő képes megbocsátani, sőt szeretni őket. Az ábrahámi hit, az izsáki ellátás és a jákób-izraeli karakterformálódás így stabilizálódott, ment végbe, sorsa, útja le-föl liftezésében. József liftje szállította az Isten embereinek szinte mindegyikét életük egy szakaszában. A józsefi zuhanás alapélménye volt a gőgös Saulnak, aki Pálként azokhoz csatlakozott, azokat szolgálta, akiket Saul megvetett, lenézett, utált. Mózes ugyanígy. Ábrahám, Dávid, a próféták, apostolok sorsában is működött…

 • Elvárás és ellátás

  Elmélkedés a bizalomról 1

  Zsid. 11. 1. A bizalom (hit) a reménykedéseinknek (várakozásainknak) a lényege ( hüposztászisza, alapja) és bizonyítéka (bebizonyítása) azoknak a tetteknek, dolgoknak, ügyeknek, amik nem látszódnak. Az Isten szavában való hit, a bizalom, azoknak a dolgoknak a lényege, létezésük magja, amelyekben reménykedünk és ugyanez a bizalom bizonyítéka is, mindannak amit nem érzékelünk, de Isten szól róluk a Biblián, vagy a Szellemén keresztül. Olyan, mint a foganás: a hit és a Szó találkozik, megtermékenyül és fejlődni kezd az, ami a magban, mint lényegben benne volt, és ami embrionális állapotában is ugyanaz lényegileg, amivé kifejletten válik. Az anyámban fejlődő embrió már én voltam, Isten annak látott, aki most vagyok, és most krisztusi-ember embrióként…