• Kategórizálatlan

  Megparancsolom: „Szeress!!!”

                                            Nemzedékekkel ezelőtt egy Ausztráliában fogvatartott életfogytiglanos elítélt, nem bírva a szörnyű körülményeket, brutálisan meggyilkolta egyik társát.Mikor tette okát tudakolták, elmondta, hogy azért tette, mert így kivégzése előtt meggyónhatja bűneit, a pap feloldozza, tehát a Mennybe kerül.Más módon nem látott erre lehetőséget.Hamlet az egyik jelenetben azért nem végez apja gyilkosával, mert az éppen imádkozik és nehogy ezért megússza a poklot.Láthatóan erkölcs és vallásos cselekedetek állnak a gondolkodás centrumában. Azonban a Biblia szerint sem törvények, sem cselekedetek nem tudnak üdvösségre vinni. A törvény arra vezet el, hogy nem szabályokra, elvárásokra, hanem megváltóra van szüksége az embernek.Mert nem is a jó emberek üdvözülnek, hanem az újjászületettek.Az újjászületés által váltunk isteni természet részeseivé, egyfajta…

 • Kategórizálatlan

  Szállj velem, még nem repültem senkivel!

  Az 1 Móz.1. és Jn.1. között nagyon sok párhuzam található.Mózes könyvében az első teremtő szó hogy “Legyen világosság!”A Napot és az égitesteket csak a negyedik napon hozza létre. Így nyilvánvalóan nem a Nap fényéről, hanem másról van szó.Aztán ezt a világosságot elválasztotta a sötétségtől.János evangéliumában a világosságot a Logosszal, Isten szavával, az Élettel, a Messiással azonosítja az első fejezet.A világosság tehát az Isten szava, a Logosz, a Messiás megfelelője is.A Logosz, a Messiás, Jézus eljött a világba – folytatja János.Benne volt a világban, általa lett a világ, a kozmosz, de az nem ismerte fel Őt.Elválasztott volt a sötétségtől mindig, és fénylik a sötétségben.A sötétség csak kihangsúlyozza lényét, de a sötétség…

 • Kategórizálatlan

  Jöhet-e valami jó Názáretből? Mi tudjuk, hogy az az ember bűnös.

  Soha nem látott. A színekről csak képzetei voltak. Vaknak született.Egyszer egy különös rabbi lépett oda hozzá, bekente sárral azt a helyet, ahol a szemeinek kellett volna lenniük.Hagyta. Valami megmagyarázhatatlant érzett. Hangjában, érintésében.Az a furcsa ember adott is neki egy feladatot; Menjen el megmosakodni.Lemosta a sarat az arcáról. Már látott. A színeket, mindent.Boldogan mondta el az embereknek. Sokan vele is örültek, csak a szellemi elitklub tagjai, a VIP-ek gyanakodtak, kérdezősködtek, aztán kijelentették; Ők tudják, hogy az aki meggyógyította, az egy bűnös, gonosz ember.Az egykori vak meg csak annyit tudott, hogy nem látott, de most már lát.A vallási elitet nem hozta lázba amit az a különös rabbi tett. Nem azt vizsgálták, nem…