• Evangélium,  Hitéleti írások

  A lekuporodott, meghajlott, szorongó, morgolódó lélek.

  Zsolt 42. 6. Miért csüggedsz el lelkem és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én neki az ő orcájának szabadításáért. Fenti mondatok két zsoltárban, a 42-esben (6. 12. vsz.), és a 43-asban (5. vsz.) hangzanak el, háromszor is.Dávid az üldözés, a körülmények miatt távol volt Isten jelenlététől.A körülmények ellenségesek voltak, elzárták őt Isten földi jelenlététől és a testvérek közösségétől.Felidézi a régi szép napokat, amikor testvéreivel együtt, örömmel ment a gyülekezetbe, dicsérte Istent, élvezte az Ő jelenlétét.A helyzet, azonban, amiben most van, ellenséges, az emberek is ellenségesek. Pszichikai szenvedést, gyötrelmeket él át.Ekkor mondja ki a fenti mondatokat.Nem keverte össze Dávid a lelkének a hangját a szívének a hangjával és…

 • Szépirodalmi írások

  A hóvirág üzenete

  Hegyekből, vékony ereken, a reményt elhozva, végre elcsorog a vaskemény tél omló, sűrű, olvadt vére. Piszkos, eldobott hó-rongyok kerítések elbújt tövén, sárrá szégyenülnek, ahogy marja őket csöndben a fény. Bőrükön a tél sebei, lukacskák és kráterek. Bennük itt-ott a reménység, tiszta hóvirág integet. Hóval olvad a fájdalom. A fény hívott, üzen felénk: a halál is messze csorog, kis hóvirág, fehér remény. Látom is már, mondom is már: Ibolya jár a nyomodba, fecskék, gólyák hazatérnek, virágzó fák, kucsmagomba, Jön a nyár. Édes gyümölcsöt, nehéz fejű, okos kalászt, sercegő körtét hoz az ősz. Vár a téren sok-sok barát. Gyerekzsivaj az utcákon, napfényben csészék csengenek, kávéznak, nagyot fecsegnek, a föld urai: emberek. A…

 • Gyógyulás,  Gyülekezet, közösség,  Szépirodalmi írások

  Te ismered

  Te ismered: hogy el nem mondhatod, hogy nincs rá szó,csak fáj nagyon, és a szégyen is szúr egy kicsit,mert szívedben ott a hit, és restelled azt, hogyha fáj, mert tél után jön a nyárés nem lehetnél sose gyenge, mert él már a hit a szívedben, és harcolsz, hogy erős legyél, az enyhülés el még sem ér, és tudod azt hogy színigaz: önmagadból nincs vigasz, de kívülről meg el nem ér sejted fázik lelked fél,mert a másik jeges táj: nyelve sebez, szeme vág,meg időd is már régen töltöd: Nem jó embernek lenni a Földön. Te ismered, mert itt vagy te is, hogy töviserdőn kertet keríts, hogy oda menjél, hogyha fáj is,…