• Kategórizálatlan

  A Nap, a vakond és a sas.

  Árok partján buborékból Vakondocska mászik elő. Vaksin néz a fénylő Napba, És hirtelen szárnya nő, Felröppen, elnyeli felhő. Kisvakondból kismadár! Csodálatos csoda már! Csodálatos csoda már! A vándor száját tátva áll; „Vakondokból ég lakója? Hernyóból rét pillangója? Aztán: „Sasmadárból föld túrója? Lehet-e? Lehet-e?” De az esze fel nem érte, Mert mindig a Napot nézte.

 • Kategórizálatlan

  Dubi-dubi, ballagok.

  Hova bújtatok boldog szép napok?Hova tűntetek? Jó is volt nagyon, most csak láthatomhűlt helyeteket. Akkor mit tegyek, merre léphetek?Ezt kérdezgetem. Ide vagy oda? Milyen ostobalehet az ember! Hát csak ballagok közben dúdolok;Tiri-rampapam, Tiri-rampapam, dubi-dimdadam-Szól a fejemben. Eszem kivágtam, most a kukában.Bal láb jobb után. Semmi mögöttem minden előttem.Hátul nincs szemem. Kicsit szégyellem, de nem rossz nekem.Hát így ballagok. Át a sorsomon, néhány kordonon.Jobb a bal előtt. Tényleg voltatok, boldog szép napok?Ne csicskáztass má’! Subi-dumdedem, ebbe születtem.Lépek tovább, csá!

 • Kategórizálatlan

  Választani kéne… 2024. 2026.

  Miképpen lehet, hogy a keresztények akik a kegyelem jó illatát árasztani küldettek a földre, mégis a türelmetlenség a könyörtelenség és az ítélkezés mérgező gőzeit lehelik ki sok esetben a történelem és napjaink tanúsága szerint?A válasz szerintem két aspektusú.A törvénykezés az egyik ártalmas forrás, a másik pedig a politikai hatalom kegyeinek keresése és a azzal való összefonódás.Bizonyos nézőpontból persze érthető a két folyamat, hiszen a félelem is motivál.A keresztény identitás, a bibliai erkölcs, az evangéliumi értékek rombolása a médiában, a társadalomban, sőt a törvényhozásban is ijesztő mértékű.Mindez pedig ember- és boldogságellenes.Ezért gondolhatjuk, hogy talán a kőkemény erkölcsi törvények tanítása, jogrendszerbe emelése, számonkérése és az erkölcsi szövetségesünkként  ajánlkozó politikai kereszténység, aztán a…

 • Kategórizálatlan

  Örökzöld farizeusság.

  Alábbiakban a farizeusi, törvénykező magatartásról szeretnék írni.Egy nem hosszú, de gondolkodást is igénylő írás lesz, a Lukács 11. 37-53.  alapján. „Luk 11:37  Beszéd közben pedig kéré őt egy farizeus, hogy ebédeljen nála. Bemenvén azért, leüle enni.  A farizeus pedig mikor [ezt] látta, elcsodálkozék, hogy ebéd előtt előbb nem mosdott meg. Monda pedig az Úr neki: Ti farizeusok jóllehet a pohárnak és tálnak külső részét megtisztítjátok; de a belsőtök rakva ragadománnyal és gonoszsággal. Bolondok, aki azt teremtette, ami kívül van, nem ugyanaz teremtette-e azt is, ami belül van? Csak adjátok alamizsnául ami benne van; és minden tiszta lesz néktek. De jaj néktek farizeusok! mert megadjátok a dézsmát a mentától, rutától és…

 • Kategórizálatlan

  Jöjj el kedves télapó!

  (A gyerekek éhsége a mesére) Akinek van gyermeke, unokája, gyerekekkel foglalkozik ismeri azt a jelenséget, hogy kisgyermek hosszasan beszélget egy állattal, a fiúk kezében a fakanál is karddá válik, képzeletbeli baráttal kommunikálnak játszanak, stb. A gyermeki lélek gyakran fantasztikusan tarka és gyakran „valóságos” fantáziavilágban él. Az emberiség kisgyermekkora Ádám és Éva animisztikus-mágikus világképe jelenik meg újra és újra minden kisgyermekben. (Mágikus világképen nem okkultizmust, hanem a dolgok, élőlények közötti érzékszerveken túli összefüggéseket és ezek megélését értem.) Gyermekkorban a lélek készül a létező természetfelettivel való találkozásra is. Ezért is szomjazza a mesét. Nem is a képi- és hangeszközökkel fantáziáját falak közé záró animációs-, rajz- és mesefilmeket. Ezek megígézik, ott tartják a…

 • Kategórizálatlan

  A kora reggeli műsor.

  Kipi-kopi, kopog a párkány. Ám nem jégeső zörgeti, hanem apró kismadarak kapkodják a kiszórt magokat. A konyhában mi eszünk. Nekik az ablakban terítünk. Nézem a tarka, apró, túlmozgásos, vibráló lényeket. Kedvesek, csibészesek, bájosak. Mint a kis gyermekek lelke. A harmadik emeleti Lakó, jószívű ember az apró szárnyasoknak is vásárol, megterít, így hát télen egészen ideszoknak. Vannak a cinkék. Csapkodnak a szárnyukkal, villámgyorsan billegetik fejüket, ugrabugrálnak, felröppennek, kíváncsian bekukkantanak az ablakon, de ha meglátnak gyorsan elrepülnek, hogy másodperceken belül újra visszatérjenek; „Itt van-e még kiszámíthatatlan és nagy valami?” (Ha mi emberek ilyen intenzitással és sebességgel pörögnénk bizony nem lenne köztünk túlsúlyos! Bár feltehetően meg sem tudnánk öregedni.) Pedig ők, a cinkék…

 • Kategórizálatlan

  A fülemüle füle.

  Nézd egy fülemüle! Hova lett a füle? Elszaladt a füle? Egy kő mögött ül-e? Kukucskál mögüle? Így töpreng magában, Aztán elrepüle, (mert a szárnya megvan csak nincs meg a füle), fületlenül a kis dalos fülemüle.

 • Hitéleti írások

  A vallás születése.

  1.Móz 1.26-ban olvassuk, hogy Isten az ő képére, hasonlóságára (celem/dömút) teremtette az embert.A 3. fej.5-ben pedig azt látjuk, hogy a kígyó félrevezeti az Isten képmására teremtett embert, mondván, hogy abban az esetben lesz hasonló Istenhez, ha eszik a fa gyümölcséből.Ebben a „ha”-ban csíphetjük fülön a vallás genezisét.Isten ad egy ingyen ajándékot, a vallás azonban azt mondja, hogy akkor lesz a tiéd az, ami már a tied, ha ezt, meg ezt meg is teszed. A feltételek nagy erdeje a vallás. Hasonlóan működik a keresztény életben.Az evangélium hirdetése létrehozza a bizalmat, a hitet.Az evangélium nem feltételül szabja a bizalmat a hitet, hanem létrehozza azt, megajándékoz vele.Ezzel a bizalom/hit pedig Jézus Krisztus hite.Kapunk…

 • Hitéleti írások

  Parancsra új parancs, szabályra új szabály.

  Ésaiás próféta 28 részében olvassuk a címben szereplő szavakat: „10 Mert „parancsra új parancs,    szabályra új szabály,parancsra új parancs,    szabályra új szabály,még egy kicsi, még egy kicsi…”.    — tanításuk ebből áll. 11 Ezért az Örökkévaló dadogók ajkával és idegen nyelveken szól majd e néphez. 12 Mert ezt mondta nekik régen: „Itt az igazi nyugalom és megpihenés! Nálam a felüdülés a megfáradtaknak!” De nem akarták meghallani, 13 s az Örökkévaló beszédét így értették: „Parancsra új parancs,    szabályra új szabály,parancsra új parancs,    szabályra új szabály,    még egy kicsi, még egy kicsi…”. Emiatt jártukban megbotlanak, hanyatt esnek, összetörnek, csapdába esnek, és fogságba kerülnek!” Olyan szabálygyártás, törvényhozás folyt, amely elválaszt Isten jelenlététől és ellentétes magával Isten szavával. Mégis, mindez Isten népe között történt.A fejezet rámutat a…