• Uncategorized

  Az Ígéret földje a Nébó hegyről.A Nébó hegy és Mózes halála.

  Mózes elmondja a pusztában született második nemzedéknek a törvény igéit. 5.Móz.Bátorítja, lelkesíti őket, hogy sikerülni fog birtokba venni az Ígéret földjét.Énekel egy gyönyörű zsoltárt.Egy hatalmas áldással megáldja őket.Plusz még teljesen befejezi, leírja azt, amit az Úr mondott neki hogy írjon le.Aztán szól hozzá az Úr hogy forduljon kicsit vissza, menjen föl a hegyre az ellenkező irányban, mert vmikor hibázott és most már őhozzá, az Istenhez fog csatlakozni tokkal-vonóval.Ezt megtört lélekkel, az elítéltség tudatában, csalódottan, frusztráltan nem lehet megtenni.Izrael fiai Kánaán földjét célozták meg. Mózes ennél jobbat.A valódi ígéret földje felé indult el. Isten örök jelenlétébe.Végre nyugdíjba mehetett, együtt lehetett azzal, akit szeretett, szolgált és aki nagyon-nagyon várta már őt.Nem volt…

 • Uncategorized

  Jeruzsálemben.Hát kicsoda ez a Jézus?

  Jeruzsálemben vagyok. Egész nap a várost jártam.Estére az az érzés kerített hatalmába, hogy itt minden Jézus körül forog.A vallásos zsidóság, a judaizmus azért, mert vele szemben definiálja magát elsősorban, úgy látom. Hogy templom nélkül, áldozati rendszer nélkül, szinte ellehetetlenülve folytatni kell az ószövetséget, hiszen az nem lehet, hogy Jézus a Messiás. Még nem jött el még várni kell a Messiásra.Az iszlám az Ószövetséget is csak Izsákig fogadja el, onnan már Izmael vonalán halad Mohamedig és tovább.Jézust pedig, bár prófétának látja, de nem annak aki, nem feltámadott Messiásnak.Az ezer féle-fajta keresztény hívő, atyafiaink egyike a köveket csókolgatja, másikuk ugyanazt, ugyanakkor, ugyanúgy végigcsinálja nap, mint nap, mások harcolnak, szellemben imádkoznak, extázisba esnek…

 • Hitéleti írások

  Túl jón és rosszon.

  Túl jón és rosszon. Próbálom összefüggéseiben megérteni a kegyelmet és a szenvedést. A legmélyebb igazságok a kezdetben gyökereznek. Onnan érthetőek meg.Pontokba szedem mondanivalómat a könnyebb áttekinthetőség kedvéért. 1. Isten a teremtés befejezése után mindenről azt mondta, hogy jó.Ez vonatkozott a jó és rossz ismeretének a fájára is az Édenben.Vagyis a lehetőség ott volt az ember számára, hogy jót és rosszat együtt ismerjen meg. Isten teremtette meg ezt a lehetőséget. A tiltó parancs tartalmazta megszegése következményét: Ha eszik az ember a tiltott fáról szükségszerűen meg kell ismerje a halált, hisz az a gonosz, a rossz teljessége, kifejlett formája.Isten tehát hozzáférhetővé tette a bukást a szenvedést. Az ember ezen az úton is…

 • Különleges műfaj

  Hogyan lettem nagy bölcs pár óra alatt?

  Ma ismét volt időm néhány órán át a könyvtár csikorgó, szigorú székét melegíteni.Aforizmákat, bölcs mondásokat, szentenciákat olvastam.Hát történt, hogy ezeknek, a múltban élt és messze repült, görög-német bölcs baglyoknak az elhullajtott elme-magvait csipegetve, olyan iszonytatóan megbölcsültem magam is, hogy e délutánon bármerre járok, bárhova nézek, hullanak belőlem is a bölcsesség nagy kenyerének apró morzsái.  Hogy ezek a Salamonéira, vagy Besenyő I.V. István, azaz Besenyő Igazam Van Pista bácsi okosságaira hasonlítanak, azt majd a nagytiszteletű olvasó eldönti.El is hajítok íziben hármat, hátha okosságfa hajt ki belőlük:  1 Csak azért, mert valaki beszélni képes, még nem sokat tud a nyelvről.Ugyanígy: Attól, hogy valaki éli, élvezi Isten kegyelmét, jóságát, lehet, hogy semmit sem…

 • Különleges műfaj

  Amerika gyűlöletéről

                                       1.Főleg olyan fiatalok közt találkoztam ezzel a jelenséggel mostanában, akik egyébként igényesek más területeken az információkat tekintve.Amerikával kapcsolatban viszont „féknyúzok” állításait is visszhangozzák.2.Úgy látom ez nem racionális, hanem indulati dolog.Mégis olyan sodró erejű, amilyet én csak nacionalista és fasiszta emberektől tapasztaltam eddig. Náluk azonban nem ezekről az ideológiákról van szó.Azonban az USA gyűlölői sem hajlandóak gondolkodni és fékezni az érzelmeiket.3. Az arab világgal, Törökországgal, Kínával stb. kapcsolatosan, ha valaki negatív, előítéletes véleményt fogalmaz meg ezek a fiatalok felhívják a figyelmet arra, hogy „nem jártál még ott, nem ismered.”Amerikát illetően ez, úgy látom, nem feltétel, a tapasztalat sem kell a gyűlölethez.4. Nem veszik figyelembe, hogy korszakunkban az egyes államhatalmak, maga…

 • Hitéleti írások

  A baromfiudvar és a kéklő égbolt.

  A Messiás, Jézus híres programbeszéde Lukács 4-ben olvasható.Azért van rajta az Úr szelleme mondja Jézus, hogy a koldusoknak győzelmi hírt, jó hírt, örömhírt hirdessen.A szeretet koldusainak azt, hogy van, aki szeret, aki úgy szeret, hogy nem vár el semmit még változást sem, csak úgy, ahogy vagy elfogad.Aztán ez az elfogadás, ez az elvárások nélküli szeretet változtat meg mégis.Azért van rajta az Úr szelleme, hogy a nélkülöző koldusoknak megoldást a szegénységre, az erőt koldulóknak, akik kiszolgáltatva, elegendő erő nélkül, erőtlenségekkel küszködve néznek szembe feladataikkal, elhívásukkal, sorsukkal, erőt adjon.Aztán azért van rajta az Úr szelleme, hogy a teljesen összetört, meggyötört, megkínzott szívű embereket meggyógyítsa, szívműtétet hajtson rajtuk végre. A sebeket a traumákat…

 • Hitéleti írások

  Szeret engem az Isten? Hol van a bizonyíték?

  „Mi lesz velem a jövőben? Mi lesz ezzel a gyerekkel? Meg tudok élni nyugdíjasként?Olyan zűrzavaros, bizonytalan minden! Gyakran félek, szorongok.Vajon rendbe jön ez? Miért nem segít Isten?Csalódott bennem?Nem szeret már?Lehet, hogy nem is igaz az evangélium?Az én hitem rossz?Mi van már? Nem látom, hogy Isten megszabadítana.” Fenti gondolatok nemcsak a nemrég hitre jutott emberekben, hanem bennünk 30-40 éve hívőkben is előjönnek.A bizalom elvesztésének és a bűnnek az egyik következménye az a hazugság, hogy akkor uralom a sorsomat, ha a körülményeim, rendezettek, kiszámíthatóak, ha jól mennek a dolgaim. Akkor kézben tartom a sorsomat. Legyen így. De akkor sem a körülményekben van a stabilitás.Ebben a felfogásban mindig ott van az öncsalás.A berögzült…

 • Hitéleti írások

  Tenni, vagy nem tenni?
  (A megtisztulásról, az életmód-változásról.)

  Az Újszövetségben sok felszólítást olvasunk arra nézve, hogy a Krisztushoz méltó módon éljünk: A test illegális vágyait a szellemmel öljük meg és szánjuk oda a testünket, gondolkodásmódunkat Isten számára.A keresztény felfogás hagyományosan negatív oldalról közelíti meg ezt:Mi az, amit el kell hagyni, nem szabad tenni? Hogy szentek legyünk életmódunkban és Isten elégedett legyen velünk.A válasz erre első körben az, hogy higgyünk abban, akit az Isten küldött, Jézus Krisztusban. Ez a hit választ el, szentel meg Isten céljaira, és ugyanez a bizalom tesz kedvessé előtte.A második dolog: Nem az a kérdés, hogy mit ne tegyünk, hanem elsősorban az, hogy mit tegyünk. A Krisztushoz méltó életmód, magatartás, az Istennek való odaszántság ugyanis…

 • Különleges műfaj

  Nincs jelentősége

  Veled élhetek. Itt vagy.Ehhez képest valóságosan nincs másnak jelentősége.Talán elárultak. Meglehet, el is hagytak.Nincs jelentősége, mert te itt vagy. Fáj a test, fáj a lélek, de te itt vagy, így nincs jelentősége.Viszolyogva néznek rád azok, akiket szerettél. Nincs jelentősége, mert te itt vagy velem.Veled vagyok. Te velem vagy. Már rég belehaltam veled mindezekbe a bajokba, így nincs jelentőségük.Veled együtt a halálnak is már meghaltam. Már nem ér el többé.A halálnak így nincs jelentősége.Veled élek. Ha meghalok nincs jelentősége.Nincs már semmi olyan, ami elválaszthatna, elszakíthatna tőled, így nincs semmi, aminek volna jelentősége ahhoz képest, hogy te itt vagy velem.Naggyá is tehetsz, de nincs jelentősége.Bármikor meggyógyíthatsz, bármikor mindent visszaadhatsz, bármikor bármit megtehetsz.De…

 • Hitéleti írások

  Kinek a tervei? Kinek a módszerei?

  Ésa 55, 8 „Mert az én gondolataim,    nem a ti gondolataitok.Útjaitok sem az én útjaim!    — mondja az Örökkévaló. —9 Amennyivel az ég magasabb a földnél,    annyival magasabbak útjaim útjaitoknál,    és gondolataim gondolataitoknál. 10 Mert az eső és hó az égből száll le,    de addig oda vissza nem tér,míg a földet meg nem öntözi.    Termékennyé és gyümölcsözővé teszi,hogy magot teremjen a magvetőnek,    és kenyeret az éhezőnek.11 Ilyen az én szavam is, amelyet elküldök:    nem tér vissza hozzám dolgavégezetlen,hanem minden tervemet megvalósítja,    és célját eléri. Amikor Jézus Krisztus elment a földről, nem hagyott a következő nemzedéknek intézményeket, jól működő egyházszervezetet, gyülekezeti ingatlanokat, vagyonokat.Az áthagyományozást, a folytonosság garanciáját nem ezekben látta.Az igét, a 12 apostolra bízott üzenetet hagyta itt, aztán győztes hitét, és a Szent…