Hitéleti írások

Merre induljak? Hogyan döntsek? Melyik út van Tőled, Istenem?

Isten nem kényszerít, nem manipulál, világosságot teremt, amikor egy nehéz helyzetből kiutat, illetve vezetést keresünk.Kezdetben teremtette Isten az eget, a földet és mindent, ami égen-földön létezik. A föld kaotikus, lakatlan és üres volt, a mélységet sötétség borította be. De Isten Szelleme ott lebegett a mélységes vizek fölött.
Első nap
Parancsolt Isten: „Legyen világosság!” — és fölragyogott a világosság.
Akkor Isten megvizsgálta a világosságot, és örömét lelte benne. Majd elválasztotta a világosságot a sötétségtől. Azután elnevezte a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának.
Második nap
6 Azután ismét parancsolt Isten: „Legyen boltozat a vizek között, hogy elválassza a vizeket egymástól!”
7 Így teremtette Isten a boltozatot, amely elválasztotta a boltozat alatti vizeket a boltozat fölötti vizektől — és úgy is lett.
8 Majd elnevezte a boltozatot égnek.
Harmadik nap
9 Azután ismét parancsolt Isten: „Gyűljön össze az ég alatt minden víz egy helyre, és váljon láthatóvá a szárazföld!” — és úgy is lett.
11 Azután ismét parancsolt Isten: „Sarjadjon ki a földből mindenféle zöldellő növény: magot termő lágyszárú növények és gyümölcsfák, amelyek termésében szintén mag van!” — és úgy is lett. 
Negyedik nap
14 Azután ismét parancsolt Isten: „Legyenek világító égitestek az ég boltozatán! Válasszák el a nappalt az éjszakától, szolgáljanak jelekül, és mutassák meg a kijelölt időket,
Ötödik nap
20 Azután ismét parancsolt Isten: „Mindenfajta vízi élőlény nyüzsögjön a vizekben! A föld felett, az ég boltozatán repdessenek szárnyas élőlények!”
Hatodik nap
24 Azután ismét parancsolt Isten: „Hozzon elő a föld mindenfajta szárazföldi állatot: háziállatokat, kisebb és nagyobb vadállatokat!” — és úgy is lett.
26 Szólt Isten: „Alkossunk embert, aki hasonló hozzánk, és olyan, mint mi. Uralkodjon a tenger halain, az ég madarain és a háziállatokon. Uralkodjon az egész földön és a kisebb állatokon, amelyek a földön mozognak!” 27 Megteremtette hát Isten az embert, aki hasonlít hozzá. Úgy teremtette, hogy olyan legyen, mint ő. Férfinak és nőnek teremtette őket. 28 Azután megáldotta őket:

A teremtés hat napja leírásában az Apa, Jézus és a Szellem vezetési módszerét, vigasztalását és az emberi lélek meggyógyításának módszerét is felismerhetjük.

A lélek néha kietlenségben, sötétségben, pusztaságban, káoszban érzi magát.
Isten nem elűzi, kilapátolja a sötétséget, hanem világosságot teremt. Nem kényszerít, nem töri meg az ember lelkét, csak a világosság által tudatos, vagy intuitív felismerésre vezet.
(Még a dühöngő Sault sem fenyegette, nem törte meg az akaratát, csak megjelent neki és ennek következményei lettek Saul lelkében, testében. De ő vált Pál apostollá és nem az Úr csinált belőle szent robotot.)

Az ember meglátja a különbséget a sötétség és világosság között, a nappal és az éjszaka között. Ezután elválasztja Isten a földet az égtől. Eget teremt. Az ember elkezdi felismerni, hogy mi az, ami földi, emberi, esetleg ördögi és melyik döntés, szó üzenet van a Mennyből?
Már különbséget tud tenni az ég és a föld között.
A harmadik napon a az ember számára élhetetlen tengervíz és a szárazföld elválasztása történik és az ember ráérez arra, ami számára az élhető alternatíva, a járható út.
A negyedik napon megszületik a gyümölcstermés lehetősége. Ugyanis ekkor már, ezen az alapszinten, tudunk tájékozódni, hogy mi a sötétség és a világosság, mi az ég és a föld, az élhető és az élhetetlen közti különbség?
A negyedik napon a vezetés pontosítása is megtörténik. Csillagok, Nap, Hold, iránymutatók, jelek tűnnek fel az ember lelkében. Merre tartson? Mi mellett döntsön? Mit, kit válasszon? Merre találja a boldogságát, melyik irány, alternatíva van az Úrtól?
Az ötödik és hatodik napon a mozgó, nyüzsgő élet, a színes, kreatív környezet lehetősége teremtődik meg. Az ember élvezni kezdi létezését, örül az életének.
Ennek következtében a hatodik napon létrejön, megszületik Isten képe, hasonlatossága, az az ember, aki képes a sötétség és világosság, az ég és föld, az élet és halál között különbséget tenni.
Aki eligazodik a döntésekben, az Úr vezetésében, és aki élvezi az életet, aki gyönyörködik mindabban, ami az Isten kegyelméből körülveszi őt, és jóindulatú kreativitással formálja a látható világot, melyben él jelenleg.

Szólj hozzá

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük