Kategórizálatlan

Alienek, UFO-k, mutánsok.

A Biblia szerint Isten magja, spermája termékenyített meg és ez bennünk marad. Továbbá, hogy Tőle születtünk.

1 Jn. 3. 9.Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad annak magva; és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született.
Jn.1.13 Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.


Minden mag, minden sperma annak a fajnak a természetét hordozza, amely fajból származik.
Az ember magja emberi természetet közvetít, akkor is ha egy pár hetes embrión nem látszik még hogy emberi lény.
Az Isten magja isteni természetet hozott nekünk és ez akkor is fejlődik bennünk, ha még nem látszik.


Róm. 8. 19-23.Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette.Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára.Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig.Nemcsak ez pedig, hanem magok a Lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását.

Az egész teremtett kozmosz sóvárog arra, hogy lelepleződjön az újjászületett emberekben az isteni természet, az hogy ők Isten fiai. Mert ez abba a szabadságba emeli a teremtést amelyben a hívők Isten fiai élnek. Szabadság az elmúlástól, a romlás, elöregedés, szétesés, pusztulás kényszerétől az entrópia törvényétől.
Már nem csak emberek vagyunk tehát. Isten génjei is bennünk vannak.
Most az egyik legnagyobb küzdelmünk, hogy ezt az identitásunkat ne tudja ellopni a gonosz a tapasztalat által.
Jézusnál is az identitást próbálta megingatni.
Mt. 4.”Ha Isten fia vagy akkor tedd ezt vagy tedd azt.”
Ugyanígy jön hozzád is.
„Nézd meg a tényeket! -mondja.
„Látod ezt a bajt látod ezt a gyengeséget? Ha Isten fia volnál azonnal meggyógyulnál! Ha Isten fia volnál megoldódna rögtön ez a gond! Nem esnél el abban a bűnben… Na látod. A Péter meg Jani meg a Misi azok Isten fiai, de nálad nem működik semmi mert te nem vagy az! Elfordult tőled az Isten, nem törődik veled. Nem is vagy Isten fia!”
– hazudja arcátlanul kétezer éve millióknak.
Ne hidd el, ne engedj neki!
Nem azért vagy Isten fia, mert megérdemled és állandóan látszik is rajtad, hogy aranyérmes keresztény vagy, hanem mert az Ő spermájából születtél.
Ő akart, Ő keresett meg, Ő mentett meg.
Az Övé a felelősség, a tiéd pedig bizalom hogy elhidd ezt és bízz benne.
Bízz tovább az ígéreteiben akkor is, ha azt látod, hogy még nem azok szerint történnek jelenleg egyes dolgok. Az ígérete, Isten szava nagyobb mint a látható, érzékelhető tények.
Minden láthatót a szava teremtett és meg is tudja azokat változtatni.

Ahogy kapaszkodunk Belé, együtt vagyunk Vele, egyre mélyebben tudatára ébredünk új identitásunknak és ebből a természetből élünk, cselekszünk, beszélünk.
Már nem Babilont, nem saját piramisunkat, hanem az Ő templomát építjük magunkban és kívül is.


Mutánsok vagyunk. Egy földönkívüli természet is van bennünk. Kicsit alienek, kicsit UFO-k. Teszünk, mondunk ezért olyan dolgokat, amik botrányosak a látható világ emberei számára.
Maga a hit/bizalom/hűség is ilyen.
Ezért vagyunk idegenek a kívülvalók szemében. Furcsák, néha gyanúsak.
A vallás, Babilon arra tesz kísérletet, hogy elfogadhatóvá tegye bennünk a lévő idegen isteni részt a világ számára. Mert Babilon természete a világ és annak fejedelme természete.
Ezért áll be a világ értékrendszerébe és veszi át azt mondván:
„Azt kapod amit megérdemelsz.”
Idomitani törekszik minket is.
Ne engedjük. Ragaszkodjunk identitásunkhoz amit kijelent az Írás.
És fussunk ki Babilonból.
Mindenek előtt a lelkünkben felépített hamis érték és elvárás rendszerből!

Szólj hozzá

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük