• Elvárás és ellátás,  Evangélium,  Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások

  Cserbenhagyott és elárult juhok.

  Máté 28:19-20. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen! A nagy küldetés. Világos, hogy nem saját, hanem Jézus tanítványaivá tegyük az embereket, mert nem a magunk, nem is a vezető nevére merítünk be, és mert nem saját tanításokat, hanem Jézuséit tanítani szól a felhatalmazás és a küldetés.Tanítvány a fentiek szerint az a hívő, aki üdvösségének elnyerése után meg is keresztelkedik és hallgatni kezdi Jézus szolgái szájából a Krisztus beszédét.Elmondhatatlanul nagy tehát a prédikátorok, tanítók felelőssége. Az ő beszédük dönti el,…

 • Gyülekezet, közösség,  Hitéleti írások

  Ki hagyott el kit, avagy a döntés szabadsága

  A minap hallgattam egy prédikációt, amiben a prédikátor elmesélte, hogy valaki azt mondta neki, hogy XY is elhagyta őt, tehát vele, a gyülekezet vezetőjével valami baj van. Mire ő azt javasolta, hogy inkább fordítsák meg a nézőpontot: XY-nal van a baj, hiszen ő hagyta ott a vezetőt (taps a hallgatóságból). Megdöbbentő, hogy mennyire végletesen és ítélkezően gondolkodunk mi keresztények. Miért lenne baj két emberrel, akik mindketten hisznek Jézus Krisztusban, újjászülettek és bennük van az Isten Szelleme? Miért kell akkora ügyet csinálni abból, ha valaki elmegy egy gyülekezetből? Még akkor is, ha az illető vezető szerepet töltött ott be. Miért nem úgy gondolkozunk az ilyen esetekről, hogy adott két felnőtt ember,…

 • Gyülekezet, közösség,  Házasság-család,  Hitéleti írások

  Szeretet – házasság 3

  Több dologról szeretnék még írni a házasság témájában. Az előző írásommal kapcsolatban, egy kommentben valaki említette, hogy a nőknek meg kellene tanulniuk azt, hogy egy férfihoz hogyan kell viszonyulni, és ezzel kapcsolatban az arab világot hozta példaként. A nők elnyomása a történelemben valószínűleg a kezdetek óta tart. Elenyésző kivételtől eltekintve mindenütt patriarchális társadalmi berendezkedés alakult ki, amelyben a nőket elnyomják a férfiak. Ma ebben éppen az arab világ, az iszlámon alapuló társadalmak járnak élen. Nyilván sokkal könnyebb az élete egy férfinak egy magát teljesen alárendelő, az elnyomáshoz már hozzászokott nővel abból a szempontból, hogy nem kell meggyőzni a feleséget, nem kell szembenézni váratlan ötletekkel, a férfi bármit is talál ki,…

 • "Hiperkegyelem",  Evangélium,  Hitéleti írások

  „Mi tudjuk, hogy az az ember bűnös…” – a vezetők felelőssége

  A János evangéliumában a 3. fejezetben jelenik meg Nikodémus, a júdeaiak egyik szellemi, vallási vezetője. Jn. 3. 1.-2. A farizeusok között volt egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezetője. Eljött Jézushoz éjjel, és azt mondta neki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem tehet ilyen jeleket, amelyeket teszel, csak ha az Isten van vele. A 7. fejezetből kiderül, hogy farizeus volt, később az is, hogy a Szanhedrin tagja. Egy közösség, hatalmi csoport képviselőjeként mutat rá az ige. Ez azért fontos mert a 2. versszak állítmánya: „TUDJUK, hogy Istentől jöttél tanítóul és Isten van veled,” erre a vezetői csoportra, közösségre utal. Ők „TUDJÁK” hogy Jézust Isten küldte, üzenete…