• "Hiperkegyelem",  Evangélium,  Hitéleti írások

  “Kegyelem” evangéliuma?

                                 Apcs. 14.  3.  Ennek ellenére hosszabb időt töltöttek ott, bátran szóltak az Úrban, aki bizonyságot tett kegyelmének beszéde mellett, és megadta, hogy jelek és csodák történjenek kezük által. Kegyelmének beszéde =λόγῳ τῆς χάριτος Mi volt ez a “kegyelem beszéde”? Ikóniumban hirdették a kegyelem beszédét a zsinagógában és az igehirdetés eredményeként zsidóknak és görögöknek sokasága lett hívő. Kiben hittek? Hát Jézus Krisztusban. Miért tudtak hinni Benne? Mert az evangéliumot hallották. Mit nevez tehát a “kharisz logoszának”, a kegyelem beszédének az Apcsel.? Az evangéliumot. Az evangélium a kegyelem beszéde. Manapság sok gúnyos megjegyzést hallok arról, ha valaki a görög szöveg vizsgálatával érvel a kegyelem mellett. Mondják “szétbogarássza, szálazza, turkálja” a szöveget.…

 • Különleges műfaj,  Szépirodalmi írások

  A beszorult történet.

  A történelemnek vannak titkos, rejtélyes, az érzékelhető világon túli alakítói. Egy ilyenről lesz szó. Már az emberi történelem hajnalán szóltak, beszéltek egy olyan történetről, amelyet még senki nem ismer, de amit, ha egyszer sikerül megismerni, akkor minden sokkal-sokkal jobb és szebb lesz. Mezopotámiában, Egyiptomban, az Indus-völgyében szálltak a hírek egy íróvesszőről, amelyben benne van ez a csodálatos történet, ám még soha senki nem tudta belőle „kiírni”. Az íróvesszőt nevezték „a fény mutatójának”, „gyémánt” és „arany vesszőnek”.A mondákban közös elem, hogy a csodálatos történetet hordozó íróvesszőt, sajátos kékes és nagyon erős fényjelenség veszi körül. Egyiptom mágusai, Babilon híres bölcsei és nagy erejű guruk próbálták tudományukkal „kinyerni” az íróvesszőből és agyagtáblába írni…

 • "Hiperkegyelem",  Evangélium,  Gyógyulás,  Hitéleti írások,  Törvény és törvénykezés

  Evangélium, kegyelem és a csodák.

  A legtöbb ember meglepődne, meg is ijedne, ha a szíve közvetlenül helyezné a nyelvére a szavakat. Sokáig kéne beszélnie, míg végre megismerné önmagát és az elméjében élő képek, tradicionális, rögzült vélekedések, elvárások, „nagy emberek” véleménye, alkalmazkodás, félelem nem akadályozná végre.Érdemes egyszer kipróbálni. Kimondani újra azt, amiről tudjuk, hogy még őszintén, úgy ahogyan a szívünkben lakik, jött ki a szánkon az a dolog. Jézus megismerése után még többször berúgtam, évekig dohányoztam – és rettegtem, mert azt mondták a gyüliben többen, hogy elkárhozom, ha így érne a vég. Féltem néhány vezetőtől is, hogy belém látnak, lelepleznek, kizárnak. De szerettem Jézust és jártam az alkalmakra, bűnvallásokra és magamban is állandóan bűnbánatot tartottam, de…

 • Evangélium

  Az elveszett evangélium

  Van egy történet a Bibliában, melyben egy fiatal és jó király parancsára gyűjtést indítanak a Templom helyreállítására, kijavítására. A pénz összegyűlik, a munkát elkezdik, amikor váratlan dolog történik. Találnak a Templomban egy tekercset. Hilkia főpap, Sáfán írástudó forgatják, szagolgatják, de nem tudják: mi az? Amikor viszont a 26 éves Jósiás királynak felolvasnak belőle a fiatal uralkodó lelke belobban, szenvedélye az Úr iránt felizzik, egyszerre esik pánikba, hogy „Mit is csináltunk mi, Isten népe, Istenért az Ige nélkül?” És egyben gáttörő aktivitás is szabadul fel a lelkében. (2 Kir 22-23 és 2Krón 34).  A Tórát találták meg. Talán emberöltők teltek el nélküle. Nagy kérdés: Mit csináltak, hogyan gondolkodtak nélküle? Hogyan mehetett…

 • Evangélium

  A kegyelem evangéliuma Páltól

  Több igei bizonyíték alapján állíthatjuk, hogy Pál nagyon komolyan vette, hogy az evangélium kizárólag a kegyelem evangéliumaként hirdethető, tanítható, és képviselhető a már hívők és a nem hívők között egyaránt. Más szavakkal: Az újjászületéshez és a kegyelemben való maradáshoz, növekedéshez ugyanazt a csak JK megváltásáról szóló, csak hit által birtokba vehető evangéliumot kell prédikálni. Ha ezt, jó szándékból akár, kiegészítjük, ellensúlyozzuk a törvénnyel, az már nem a JK evangéliuma. Szinte külön kell hangsúlyozni azt, hogy a hívővé válás után is ugyanaz az ev. tart meg, ami hívővé tett, vagyis a hívőknek is az evang. kell hirdetni, minden látást, tanítást az ev. fundamentumán kell felépíteni. 1, Több igehelyen a kegyelem és…