"Hiperkegyelem",  Evangélium,  Hitéleti írások

„Kegyelem” evangéliuma?

                              

Apcs. 14.  3. 
Ennek ellenére hosszabb időt töltöttek ott, bátran szóltak az Úrban, aki bizonyságot tett kegyelmének beszéde mellett, és megadta, hogy jelek és csodák történjenek kezük által.

Kegyelmének beszéde =λόγῳ τῆς χάριτος

Mi volt ez a „kegyelem beszéde”? Ikóniumban hirdették a kegyelem beszédét a zsinagógában és az igehirdetés eredményeként zsidóknak és görögöknek sokasága lett hívő.
Kiben hittek? Hát Jézus Krisztusban.
Miért tudtak hinni Benne? Mert az evangéliumot hallották.
Mit nevez tehát a „kharisz logoszának”, a kegyelem beszédének az Apcsel.? Az evangéliumot. Az evangélium a kegyelem beszéde.

Manapság sok gúnyos megjegyzést hallok arról, ha valaki a görög szöveg vizsgálatával érvel a kegyelem mellett. Mondják „szétbogarássza, szálazza, turkálja” a szöveget.
Ha ezt azért teszi, hogy a saját értelmezését alátámassza, és ehhez felhasználja, hogy a hívők többsége nem tanulmányozza az eredeti szöveget az nagyon tisztességtelen és többnyire le is lepleződik mélyebb szövegvizsgálat során-. De ha az eredeti szöveg értelmére kíváncsi valaki, akkor nagyon is helyénvaló, elkerülhetetlen és megkerülhetetlen a „görögözés”. Ugyanez magyarul is így van. 
Nem mindegy hogy: „Adnod kell egymilliót!” Vagy „Kapnod kell egymilliót!” Hasonlóan nem mindegy, ha azt halljuk „Szeretlek.” vagy „Szerettelek.”
Mi miatt más a jelentés? Hát azok miatt az apró hangok, írásjelek, nyelvtani szerkezetek miatt. Az Újszövetség görögül íródott. Kötelességünk, ha konyítunk valamit hozzá, megvizsgálni az eredeti szöveget a helyes értelmezés miatt. Nem engedhetjük, hogy cikizésekkel („Mit okoskodik a betűrágó? Na, már megint a görögöt cincálja!” stb.) eltántorítsanak ettől.

Apcs. 20. 24. 
De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nekem, csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumár
ól.

Isten kegyelmének evangéliumáról= εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ.

Itt még a logikát sem kell igénybe venni, csak olvasni. Magyarban, görögben ott van ez a birtokos szerkezet benne a Bibliában, olvashatóan; az „Isten kegyelmének az evangéliuma”.

A „kegyelem evangéliuma” kifejezés tehát nem egy gyanús fedőneve valakik számító huncutságának, hanem létező bibliai fogalom. A legfontosabb üzenetét hívja így a Biblia. 
Jézus Krisztus evangéliumát.

Szólj hozzá

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük