• Hitéleti írások

  Az átokról egyszerűen

  Újra és újra felmerül a kérdés, hogy lehet-e átok keresztényeken és ha igen, akkor mit kell tenni. Karizmatikus körökben az az elfogadott tanítás, hogy lehet átok a keresztényeken. Szerintük az átok a hívő saját maga által elkövetett, vagy pedig közvetlen felmenői által elkövetett és a törvényben átokkal szankcionált bűnei miatt jön az életére. Az ilyen átok eltávolításához, bűnbánatra, bűnvallásra, a bűn elhagyására, illetve az átok megtörésére van szükség, közben hivatkozva arra, hogy egyébként Jézus megváltott minket a törvény átkától. Némely hívő állítja, hogy ezen procedúra valóban megszabadította az átokból és az élete egy bizonyos területén áttörés következett be. Eltekintve ennek szubjektív és így ellenőrizhetetlen voltától, vajon igazolható-e mindez a Bibliából?A…

 • Evangélium,  Hitéleti írások,  Törvény és törvénykezés

  Mi a helyzet az átokkal?

  Közismert tény, hogy Jézus átok lett és így megváltotta a törvény alatt levőket a törvény átkától. Mondhatja valaki, hogy ez szép és jó, de nemcsak a törvényben vannak átkok. Már a törvény előtt is mondott ki Isten átkot, a próféták is kijelentették, hogy bizonyos cselekedetek miatt emberek átok alatt vannak, sőt még az újszövetségben is mondott Pál átkot bizonyos cselekedetekre. Mi a helyzet ezekkel az átkokkal? Keresztények lehetnek ezen átkok alatt, vagy a a megváltás vonatkozik ezekre is?Nézzük meg az első esetet, amikor Isten megátkozott valakit, illetve valamit: 1 Mózes 3:14-19. (RÚF 2011)Akkor azt mondta az Úr Isten a kígyónak: Mivel ezt tetted, átkozott légy minden jószág és minden mezei…

 • Bűn, bűntudat, kárhoztatás,  Evangélium,  Hitéleti írások,  Törvény és törvénykezés

  Az átokról

  A minap hallottam egy beszélgetést az átokról, pontosabban a generációs átkokról. Elgondolkodtam rajta, hogy keresztényként sokszor egy-egy példából minden további kutatás nélkül vonunk le következtetéseket, amiket azután magabiztosan szellemi törvényekként hirdetünk. Bár az ok-okozati viszonyok feltárása többnyire komoly kutató munkát igényel, a keresztények, keresztény vezetők, gyorsan kimondják a kapcsolatot. Hajlamosak mindenütt szellemi okokat keresni, ha valami nem jól működik egy ember életében, akkor ott átok van. Ekkor jön a feltáró munka, melyik felmenő mit tett, honnan jön az átok. Az ilyen felderítő munka végén hamar rámondják, hogy a Szent Szellem vezette őket. A feltárás alapján jöhet a bűnvallás, a sokszor már elhunyt ősök bűneinek megvallása, a saját bűnök megvallása, majd…

 • Evangélium,  Hitéleti írások,  Törvény és törvénykezés

  Az áldás

  A minap olvastam egy pár soros Facebook posztot az áldásról egy sokak által követett gyülekezeti oldalon. Azt állította az írója, hogy bár meg vagyunk áldva minden szellemi áldással a mennyekben, a Krisztusban, azokat valahogyan le kell hozni a mennyből a földre, ezt pedig cselekedetekkel tudjuk megtenni. Vannak cselekedetek – például a Tízparancsolatban foglaltak megtevése -, amik áldást hoznak az emberre, és vannak olyan tettek, amik átkot. Mi a probléma ezekkel az állításokkal? Először vizsgáljuk meg az első állítást. Valóban kell tennünk valamit, hogy lehozzuk a mennyben levő szellemi áldásokat a földre? Egyáltalán olyan áldásokról van itt szó, amik földi javak? Pénzről van szó, házról, autóról, szép ruhákról? Efezus 1:3-8 (RÚF…

 • Elvárás és ellátás,  Hit és igazzá válás,  Hitéleti írások

  A szellemi harcról

  A szellemi harcnak elterjedt olyan formája, amikor magasságban levő angyalokat, fejedelmeket és hatalmasságokat, sokszor úgy nevezett területi szellemeket kötöznek meg. Másik ehhez nagyon hasonló formája az, amikor emberek mögött álló szellemeket, vagy konkrétan X.Y. szellemét kötözik, illetve amikor úgy nevezett „démonlistán” mennek végig és névvel beazonosított démonokat űznek mindenkiből és mindenről. Vannak keresztény vezetők, akik ezt a gyakorlatot, mint a gyülekezet fejlődésének és növekedésének alapját tekintik; heti rendszerességgel, vagy akár hetente töbször is űzik. A kérdés az, hogy vajon ez egy helyes gyakorlat-e, amit a Bibliából alá lehet támasztani, illetve, hogy van-e bizonyítható gyakorlati haszna. Ami a gyakorlati eredményességet illeti, az egy igazi „hitvita”, amelyben nem lehet sose eljutni a…

 • Hit és igazzá válás,  Hitéleti írások,  Szentség, megszentelődés

  A hit harca

  Úgy látom, vissza kell térni az átok kérdésére, mert vannak, akik félreértették, a korábbi, a témában közölt írásaimat. Ezért szeretném megerősíteni, hogy az átokkal foglalkozni kell, de nem mindegy hogyan tesszük ezt. Jézus megváltott az átoktól, és ez hit által a mienk, nem pedig automatikusan. Ezért érdemes még egyszer átgondolni ezt a témát. A kereszténység többször állt válaszút előtt: az Isten Igéjét követi, vagy emberi tradíciókat – amiket sokszor jól hangzó érvelésekkel támasztottak alá, valamint úgy tűnt, hogy a megszerzett nagyság, a befolyás, a gazdagság is igazolja. Ma is ilyen ponton van a kereszténység. A Bibliának hiszünk, vagy a tapasztalatoknak? Teljesen elhisszük a megváltást, vagy csak félig hiszünk benne, félig…