• Hitéleti írások

  A szövetségek összemosása 4

  2020.01.12 Elérkeztünk a Zsidókhoz írt levél tizedik fejezetének a közepéhez. Az eddigiekből látható volt, hogy az újszövetség egy teljesen új szövetség, mely nem a régi mózesi szövetségre épül, az csupán árnyéka az újnak. Viszont az újszövetség minden tekintetben jobb szövetség, sokszorosan felülhaladja a régit, Jézus Krisztus áldozata nemcsak egyszeri és tökéletes volt, de a benne hívőket is tökéletessé tette, eltörölte minden bűnüket. Éppen ezért az eltörölt bűnökre maga az Isten sem emlékszik. Ezután egy olyan rész következik, amit sokan félreértenek, és arra használnak, hogy a hívőket megijesszék, nyomást helyezzenek rájuk. Azt mondják a hívőknek, kiragadva egy verset a szövegből, hogy ha szándékosan bűnt követnek el, akkor arra nincs többé bűnbocsánat.…

 • Hitéleti írások

  A szövetségek összemosása 3

  2020.01.12 Ebben a részben a Zsidó levél 10 alapján nézzük meg, hogy mekkora különbség van a régi szövetség és az új között. Ez a rész kimondottan az áldozatra fókuszál. A régi szövetség alatt bemutatott áldozatok és az új szövetség áldozata közötti hatalmas különbség hatással van a két szövetségben résztvevő emberekre is. Ha ezzel nem vagyunk tisztában, a lélekkufárok könnyen bevezetnek a vádlás és a kárhoztatás bozótjába, ahol ki leszünk szolgáltatva a sötétség erőinek. Zsidó 10:1-4. (RÚF 2014) „Mivel a törvényben az eljövendő javak árnyéka van, de nem a mennyei dolgok képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozatok…

 • Hitéleti írások

  A szövetségek összemosása 2

  2020.01.12 A legutóbbi írásomban az ószövetség és az újszövetség viszonyát vizsgáltam a Zsidókhoz írt levél 7-ik és 8-ik fejezete alapján. Ezt a témát fogom most egy kicsit tovább vinni a 9-ik fejezet alapján (egy külön írásban majd a 10-ik alapján). Azt továbbra is hangsúlyozni szeretném, hogy a különbségtétel alapvető fontosságú a keresztény életünk szempontjából. Ha ezt nem látjuk világosan, akkor olyan prédikátorok, akik hatalmat és kontrollt akarnak gyakorolni a gyülekezet felett, elhitetik velünk, hogy Isten úgy bánik az újjászületett hívőkkel, mint az ószövetségben Izrael fiaival. Minden ellenvéleményt lesöpörnek olyan ószövetségi eseményekkel, mint például a Kóré lázadása, amikor a Mózes ellen szólók alatt megnyílt a föld és elevenen szálltak a pokolra.…

 • Hitéleti írások

  A tanítás akármi szele – a szövetségek összemosása

  2020.01.12 Efezus 4:14-15. (Csia) „Hogy ne legyünk tovább kiskorúak, kiket hullámok sodornak el, s a tanítás akármi szele találomra ide-oda hajt úgy, ahogy az emberi szeszély és ravasz tévelygők fogásai diktálják, ellenkezőleg, igazságban élve, szeretetben járva, nőjünk bele minden ponton abba, aki a fej, a Felkentbe…” A tanítás szelei sodorják Isten gyermekeit ide-oda, mely tanításokat pedig az emberi szeszély illetve a ravasz tévelygők fogásai diktálják. Ezzel szemben áll az igazságban (alétheia – igaz-valóság) élés és a szeretetben (agapé) járás, a Felkentbe való belenövés. Jézus Krisztus mondja saját magáról, hogy ő az igaz-valóság, sőt ő maga az agapé is, a szeretet. A hívők egész élete a Krisztus, az ő megismerésében, szeretetében…